Ammatilliset periaatteet

Talentorin ammatilliset periaatteet ohjaavat toimintaamme

Me lupaamme asiakkaille

 • Olla avoimia, rehellisiä ja luotettavia kaikessa toiminnassamme.
 • Ilmoittaa mahdollisista eturistiriidoista asiakkaalle ennen toimeksiannon hyväksymistä.
 • Varmistaa, että rekrytointiprosessimme sekä toimeksiantosopimuksemme on täysin ymmärretty asiakkaan toimesta ennen toimeksiannon aloitusta.
 • Sopia etukäteen toimeksiannon aikatauluista ja tavoitteista.
 • Ylläpitää asiakkaan anonymiteettiä ehdokaskontaktoinneissa, jos niin on sovittu, kunnes asiakas on antanut luvan yrityksen nimen jakamiseen.
 • Noudattaa kaikkia rekrytointia ja henkilöarviointia koskevia lakeja sekä järjestää toimintamme niiden mukaiseksi.
 • Huolehdimme, että tasa-arvoisuuteen, tasapuolisuuteen ja syrjintään liittyvät lait toteutuvat toiminnassamme. Takaamme myös, että ehdokkaita haastatellaan oikeudenmukaisella, johdonmukaisella sekä tasapuolisella tavalla.
 • Olla toimittamatta ehdokkaan tietoja asiakkaalle, ellei ehdokasta ole kontaktoitu ja hänen lupaansa saatu – tai jollei hän ole antanut aikaisemmin lupaa tietojensa vapaaseen luovuttamiseen sopivan työmahdollisuuden löytyessä.
 • Pitää yhteyttä säännöllisesti sekä asiakkaaseen että ehdokkaaseen rekrytointiprosessin aikana. Näin varmistamme, että molemmat osapuolet pysyvät ajan tasalla.
 • Että emme pidätä itsellämme mitään asiakasta tai ehdokasta koskevia tietoja, jotka voisivat vaikuttaa toisen osapuolen päätökseen. Painotamme avoimen tiedottamisen tärkeyttä.
 • Työskennellä läheisesti asiakkaittemme kanssa varmistaaksemme, että rekrytointiprosessi sujuu tehokkaasti ja pysyy aikataulussa.
 • Ylläpitää asiakkaan työnantajamielikuvaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä varmistua siitä, että kaikki laatimamme dokumentaatio koskien asiakasta on laadittu ammattimaisesti ja edustavasti.
 • Olla rekrytoimatta asiakkaan organisaatiosta heille löytämäämme ehdokasta.

Me lupaamme ehdokkaille

 • Noudattaa kaikkia rekrytointia ja henkilöarviointia koskevia lakeja sekä järjestää toimintamme niiden mukaiseksi. Huolehdimme, että tasa-arvoisuuteen, tasapuolisuuteen ja syrjintään liittyvät lait toteutuvat toiminnassamme.
 • Takaamme myös, että ehdokkaita haastatellaan oikeudenmukaisella, johdonmukaisella sekä tasapuolisella tavalla. Lupaamme tehdä kaikkemme, että kaikki ehdokkaan taitoja, ominaisuuksia, kokemusta ja uratavoitteita koskeva materiaali kirjoitetaan oikeudenmukaisella ja totuudenmukaisella tavalla.
 • Kunnioittaa ehdokkaiden tietojen luottamuksellisuutta, mikäli tarvetta on.
 • Että emme toimita ehdokkaan tietoja mahdolliselle työnantajalle, ellei ehdokasta ole kontaktoitu ja hänen lupaansa saatu – tai jollei hän ole antanut aikaisemmin lupaa tietojensa vapaaseen luovuttamiseen sopivan työmahdollisuuden löytyessä.
 • Pitää yhteyttä säännöllisesti sekä asiakkaaseen että ehdokkaaseen rekrytointiprosessin aikana. Näin varmistamme, että molemmat osapuolet pysyvät ajan tasalla.
 • Että emme pidätä itsellämme mitään asiakasta tai ehdokasta koskevia tietoja, jotka voisivat vaikuttaa toisen osapuolen päätökseen. Painotamme avoimen tiedottamisen tärkeyttä.
 • Tarkastella ehdokkaan referenssejä objektiivisesti ja ammattimaisesti.
 • Antaa ehdokkaille objektiivista ja ammattimaista palautetta mahdollisien työnantajien haastatteluista.
 • Kohdella ehdokkaita ammattimaisella tavalla kaikissa tilanteissa.
 • Työskennellä läheisesti ehdokkaidemme kanssa varmistaaksemme, että heidän kokemuksensa valintaprosessistamme olisivat myönteisiä.
 • Olla yhteydessä valittuun ehdokkaaseen ja hänen uuteen työnantajaansa kuuden kuukauden sisällä uuden tehtävän aloittamisesta, jolloin tarkastelemme, miten yhteistyö on lähtenyt käyntiin.
Mika Nevasuo
Mika Nevasuo on kansainvälisen Talentor-verkoston perustaja. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus haastavista rekrytointiprosesseista asiantuntijatasosta ylimpään johtoon johtoon - Suomessa ja kansainvälisesti.

Mika on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) ja hänellä on Suomen Psykologiliitto ry:n myöntämä sertifikaatti osaamis- ja kompetenssipohjaisiin henkilöarviointeihin.
 • Talentor Finland Oy Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki
 • 040 5656 544 | mika.nevasuo@talentor.fi
© 2023 Talentor. All Rights Reserved.