Talentorin asiantuntijoiden suorahaku

Yrityksellesi sopivin ehdokas ei ehkä etsi uutta työpaikkaa eikä lue työpaikkailmoituksia.

Talentorin innovatiiviset ratkaisut asiantuntijoiden suorahakuun – nopealla ja laadukkaalla rekrytointiprosessilla

Laadukas suorahakupalvelu

Talentorin suorahaku on korkeilla laatustandardeilla toteutettu suorien kontaktien kautta tapahtuva rekrytointiprosessi.

Perehdymme seikkaperäisesti asiakkaamme liiketoimintaan, strategiaan, organisaatioon sekä toimintakulttuuriin. Laadimme asiakasyritystä sekä tehtävää koskevan laajan esitteen herättääksemme ehdokkaiden kiinnostuksen tehtävää kohtaan.

Kartoitamme ehdokkaat järjestelmällisesti ja kattavasti yhdistämällä nykyaikaisia tietolähteitämme sekä perinteisiä tutkimusmenetelmiä. Teemme jokaiseen toimeksiantoon oman kattavan suorahakututkimuksen. Hyödynnämme räätälöidysti toimiala-, yritys-, tehtävä-, ja osaaja-analyysiä.

Uudenlaiset digitaaliset ratkaisut

Talentor on kehittänyt useita ainutlaatuisia innovaatioita suorahakualalle.

Talentor suorahaku

Nopea ja tehokas suorahakuprosessi

Asiantuntijoiden suorahaku

Suorahaun vaiheet ja kesto

1. Toimeksiannon aloitus ja esitteen laatiminen 

Perehdymme seikkaperäisesti asiakkaamme organisaatioon, strategiaan sekä toimintakulttuuriin. Laadimme yksityiskohtaisen ehdokasprofiilin, jossa on määritelty ehdokkaalle asetettavat  kompetenssivaatimukset. Selvitämme palkattavan ehdokkaan  tehtävät, vastuut, tavoitteet, toimintaympäristön ja asiakkaamme odotukset, jotta voimme parhaiten vastata ehdokkaiden kysymyksiin. Laadimme tämän jälkeen asiakasyritystä sekä tehtävää koskevan laajan esitteen  herättääksemme ehdokkaiden kiinnostuksen tehtävää kohtaan. Lisäksi luomme ehdokkaita varten ainutlaatuisen Talentorin extranet-sivuston, jonka kautta he saavat kootusti lisätietoja tarjotusta tehtävästä, tiimistä, teknologioista, kehitysmahdollisuuksistaan sekä voivat tutustua esimerkiksi asiakkaan toimintaa esitteleviin videoihin.

2. Ehdokkaiden kartoitus (2 viikkoa)

Etsimme ja esittelemme asiakkaalle tehtävän kriteerit täyttävät ehdokkaat tyypillisesti noin 2 viikon kuluessa toimeksiannon aloittamisesta. Asiakas voi halutessaan käydä etukäteen läpi ehdokasluettelon ja vahvistaa ne henkilöt, joihin saamme olla luottamuksellisesti yhteydessä.

Kartoitamme ehdokkaat järjestelmällisesti ja kattavasti yhdistämällä nykyaikaisia tietolähteitämme, laajoja rekistereitämme sekä perinteisiä tutkimusmenetelmiä. Teemme jokaiseen toimeksiantoon oman kattavan suorahakututkimuksen. Hyödynnämme räätälöidysti toimiala-, yritys-, tehtävä-, ja osaaja-analyysiä.

3. Ehdokkaiden esittely asiakkaalle (2 viikkoa)

Olemme yhteydessä tehtävän kriteerit täyttäviin ehdokkaisiin, haastattelemme ehdokkaat ja esittelemme heistä soveltuvimmat asiakkaalle noin 2 viikon kuluessa siitä, kun asiakas hyväksynyt ehdokasluettelon.

Esittelemme ehdokkaat kirjallisen haastatteluraportin sekä usein myös video-esittelyjen kautta. Video-esittelyssä Talentorin konsultti haastattelee ehdokasta ennalta sovittujen haastattelukysymysten osalta siten, että kyseinen osa nauhoitetaan ehdokkaan luvalla. Talentor on käyttänyt tätä menetelmää Suomessa erinomaisin tuloksin jo vuodesta 2008.

4. Asiakkaan haastattelut

Järjestämme asiakkaan ja ehdokkaiden välisten haastattelujen aikataulut ja osallistumme tarvittaessa haastatteluihin tukemaan rekrytoivaa esimiestä. Etätöiden yleistyessä, ensimmäiset haastattelut toteutetaan tarvittaessa myös etäyhteyksin videon kautta.

5. Työsimulaatiot

Talentor voi asiakkaan halutessa toteuttaa ehdokkaille myös räätälöidyt työsimulaatiot, jotka mittaavat työssä suoriutumisen keskeisiä vaatimuksia. Työsimulaatiot videoidaan asiakasta varten.

6. Referenssit ja valintapäätös

Talentor avustaa asiakasta tarvittaessa myös toisen kierroksen haastatteluissa sekä ehdokkaiden referenssien tarkistuksessa. Voimme lisäksi avustaa ehdokkaan ja asiakkaan välisissä työsopimusneuvotteluissa, mikäli asiakas näin haluaa.

Kiinnostuitko Talentorin palveluista?
© 2024 Talentor. All Rights Reserved.