Ammatilliset periaatteet

Talentorin ammatilliset periaatteet ohjaavat toimintaamme

Me lupaamme asiakkaille

 • Olla avoimia, rehellisiä ja luotettavia kaikessa toiminnassamme.
 • Ilmoittaa mahdollisista eturistiriidoista asiakkaalle ennen toimeksiannon hyväksymistä.
 • Varmistaa, että rekrytointiprosessimme sekä toimeksiantosopimuksemme on täysin ymmärretty asiakkaan toimesta ennen toimeksiannon aloitusta.
 • Sopia etukäteen toimeksiannon aikatauluista ja tavoitteista.
 • Ylläpitää asiakkaan anonymiteettiä ehdokaskontaktoinneissa, jos niin on sovittu, kunnes asiakas on antanut luvan yrityksen nimen jakamiseen.
 • Noudattaa kaikkia rekrytointia ja henkilöarviointia koskevia lakeja sekä järjestää toimintamme niiden mukaiseksi.
 • Huolehdimme, että tasa-arvoisuuteen, tasapuolisuuteen ja syrjintään liittyvät lait toteutuvat toiminnassamme. Takaamme myös, että ehdokkaita haastatellaan oikeudenmukaisella, johdonmukaisella sekä tasapuolisella tavalla.
 • Olla toimittamatta ehdokkaan tietoja asiakkaalle, ellei ehdokasta ole kontaktoitu ja hänen lupaansa saatu – tai jollei hän ole antanut aikaisemmin lupaa tietojensa vapaaseen luovuttamiseen sopivan työmahdollisuuden löytyessä.
 • Pitää yhteyttä säännöllisesti sekä asiakkaaseen että ehdokkaaseen rekrytointiprosessin aikana. Näin varmistamme, että molemmat osapuolet pysyvät ajan tasalla.
 • Että emme pidätä itsellämme mitään asiakasta tai ehdokasta koskevia tietoja, jotka voisivat vaikuttaa toisen osapuolen päätökseen. Painotamme avoimen tiedottamisen tärkeyttä.
 • Työskennellä läheisesti asiakkaittemme kanssa varmistaaksemme, että rekrytointiprosessi sujuu tehokkaasti ja pysyy aikataulussa.
 • Ylläpitää asiakkaan työnantajamielikuvaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä varmistua siitä, että kaikki laatimamme dokumentaatio koskien asiakasta on laadittu ammattimaisesti ja edustavasti.
 • Olla rekrytoimatta asiakkaan organisaatiosta heille löytämäämme ehdokasta.

Me lupaamme ehdokkaille

 • Noudattaa kaikkia rekrytointia ja henkilöarviointia koskevia lakeja sekä järjestää toimintamme niiden mukaiseksi. Huolehdimme, että tasa-arvoisuuteen, tasapuolisuuteen ja syrjintään liittyvät lait toteutuvat toiminnassamme.
 • Takaamme myös, että ehdokkaita haastatellaan oikeudenmukaisella, johdonmukaisella sekä tasapuolisella tavalla. Lupaamme tehdä kaikkemme, että kaikki ehdokkaan taitoja, ominaisuuksia, kokemusta ja uratavoitteita koskeva materiaali kirjoitetaan oikeudenmukaisella ja totuudenmukaisella tavalla.
 • Kunnioittaa ehdokkaiden tietojen luottamuksellisuutta, mikäli tarvetta on.
 • Että emme toimita ehdokkaan tietoja mahdolliselle työnantajalle, ellei ehdokasta ole kontaktoitu ja hänen lupaansa saatu – tai jollei hän ole antanut aikaisemmin lupaa tietojensa vapaaseen luovuttamiseen sopivan työmahdollisuuden löytyessä.
 • Pitää yhteyttä säännöllisesti sekä asiakkaaseen että ehdokkaaseen rekrytointiprosessin aikana. Näin varmistamme, että molemmat osapuolet pysyvät ajan tasalla.
 • Että emme pidätä itsellämme mitään asiakasta tai ehdokasta koskevia tietoja, jotka voisivat vaikuttaa toisen osapuolen päätökseen. Painotamme avoimen tiedottamisen tärkeyttä.
 • Tarkastella ehdokkaan referenssejä objektiivisesti ja ammattimaisesti.
 • Antaa ehdokkaille objektiivista ja ammattimaista palautetta mahdollisien työnantajien haastatteluista.
 • Kohdella ehdokkaita ammattimaisella tavalla kaikissa tilanteissa.
 • Työskennellä läheisesti ehdokkaidemme kanssa varmistaaksemme, että heidän kokemuksensa valintaprosessistamme olisivat myönteisiä.
 • Olla yhteydessä valittuun ehdokkaaseen ja hänen uuteen työnantajaansa kuuden kuukauden sisällä uuden tehtävän aloittamisesta, jolloin tarkastelemme, miten yhteistyö on lähtenyt käyntiin.
Mika Nevasuo, suorahakukonsultti Talentor Finland Oy
Mika Nevasuo
Mika Nevasuo on kansainvälisen Talentor-verkoston perustaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus vaativasta suorahausta asiantuntijatasosta ylimpään johtoon johtoon - Suomessa ja kansainvälisesti.

Mika on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) ja hänellä on Suomen Psykologiliitto ry:n myöntämä sertifikaatti osaamis- ja kompetenssipohjaisiin henkilöarviointeihin.
 • Talentor Finland Oy Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki
 • 040 5656 544 | mika.nevasuo@talentor.fi
© 2023 Talentor. All Rights Reserved.