Ylin johto

Tutkimusten mukaan ylimmän johdon tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nousevat tulevaisuudessa viestintä- ja vuorovaikutustaidot, neuvottelu- ja esiintymistaidot sekä ongelmanratkaisukyky. Integriteetti painottuu moderneissa johtamiskäytännöissä yrityksen sidosryhmien vaatiessa entistä enemmän toiminnan läpinäkyvyyttä.

Investointi ylimmän johdon rekrytointiin on yksi tärkeimmistä yrityksen strategisista päätöksistä. Talentor on 15-vuotisen toimintakautensa aikana tukenut menestyksekkäästi asiakkaidensa ylimmän johdon rekrytointeja.

Tarve yrityksen joustavuudelle, innovatiivisuudelle ja uusille johtamiskäytännöille korostuu johtaessa liiketoimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Johtajan ja esimiehen asema muuttuu enemmänkin mahdollistajan kuin johtajan rooliin. Johtajuuden tulisi tulevaisuudessa keskittyä enemmän oman toimintannan sopeuttamiseen dynaamiseen toimintaympäristöön asiakkaiden, työntekijöiden ja organisaation tarpeiden mukaisesti.

Eri toimialoihin ja yrityksiin vaikuttavat megatrendit asettavat uusia odotuksia johtamiselle. Teknologian nopea kehittyminen tulee muokkaamaan työelämää radikaalisti. Muutosjohtamisen taidot korostuvat esimerkiksi silloin, kun tulevaisuuden johtajilta odotetaan valmiutta reagoida nopeasti ympäristön muutoksiin, kuten työelämän automaation aiheuttamaan työtehtävien poistumiseen ja muuttumiseen. Teknologisen muutoksen myötä myös organisaation viestintä digitalisoituu, jolloin myös ylimmän johdon tulee osata viestiä toiminnan tavoitteista muille organisaation jäsenille tehokkaasti myös erilaisten virtuaalisten ohjelmistojen välityksellä.

Tulevaisuuden työelämään lisäksi vaikuttaa y-sukupolven astuminen työmarkkinoille. Vuoteen 2025 mennessä jopa 75 % koko työvoimasta odotetaan edustavan y-sukupolvea. Tällä ennusteella y-sukupolvi tulee olemaan suurin koskaan työelämään siirtyvä sukupolvi. Y-sukupolven edustajat haluavat mielekkään ja merkityksellisen työn sen sijaan että he tekisivät töitä vain koska on pakko. Tämä puolestaan kannustaa yrityksiä kehittämään nykyistä strategiaansa, organisaatiokulttuuriaan, johtamiskäytäntöjään ja palkitsemisjärjestelmiään.

Nykyajan johtajilta vaaditaan kattavan toimiala- ja johtamiskokemuksen lisäksi liiketoimintalähtöistä ajattelua. Tulevaisuuden muuttuvassa työympäristössä edellytetään lisäksi muutosjohtajuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä suoritus- ja ongelmanratkaisukykyä. Johdon on pystyttävä hyödyntämään markkinoihin vaikuttavia megatrendejä ja vastaamaan työelämän haasteisiin. Talentorin kokonaisvaltaiset rekrytointi- ja henkilöarviointipalvelut takaavat parhaiden yksilöiden onnistuneen rekrytoinnin ylimmän johdon positioihin.

Mika Nevasuo, suorahakukonsultti Talentor Finland Oy
Mika Nevasuo
Mika Nevasuo on kansainvälisen Talentor-verkoston perustaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus vaativasta suorahausta asiantuntijatasosta ylimpään johtoon johtoon - Suomessa ja kansainvälisesti.

Mika on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) ja hänellä on Suomen Psykologiliitto ry:n myöntämä sertifikaatti osaamis- ja kompetenssipohjaisiin henkilöarviointeihin.
  • Talentor Finland Oy

    Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki

  • 040 5656 544 | mika.nevasuo@talentor.fi

Pyydä tarjous

    © 2023 Talentor. All Rights Reserved.