Vähittäiskauppa

Vähittäiskauppa on yksi merkittävimmistä toimialoista Suomessa. Alalle luonteenomainen suhdanneherkkyys on vaikuttanut sen kasvun hidastumiseen ja toimipaikkakannan pienentymiseen. Teknologian kehittymisen myötä myös vähittäiskaupan alalla on tapahtunut suuria muutoksia ja esimerkiksi verkkokauppojen määrä on kasvanut viime vuosina.

Suomessa vähittäiskauppa on saavuttanut merkittävän aseman yhteiskunnassa ja kansantaloudessa. Vähittäiskaupan alalla työskentelee jopa noin 285 000 henkilöä ja alan yhteenlaskettu liikevaihto on noin 39 miljardia euroa. Vähittäiskauppa on viimeisimpien vuosien aikana ollut taantumavaiheessa hintakilpailun kiristyessä entisestään. Kaupan alan toimintaympäristön nykytilasta kertovat myös kuluttajien merkittävä neuvotteluvoima sekä hintatasossa tapahtuneet muutokset. Haastavasta tilanteesta johtuen vähittäiskaupan alan asiantuntijoilta ja johtajilta vaaditaan kykyä toimia menestyksekkäästi muuttuneessa markkinatilanteessa.

Kuluttajien ostokäyttäytymisen muutos kannustaa vähittäiskaupan alaa kehittymään. Netti- ja mobiiliteknologioiden rinnalle on nousemassa uusia kaupan alan innovaatioita, jotka kiristävät kilpailutilannetta entisestään. Ihmisten vapaa-ajasta käydään nykyään kiivasta taistelua, jonka myötä perinteisistä ostoskeskuksista tullaan rakentamaan moderneja elämyskeitaita. Toisaalta mullistuvien ostoskeskuksien vastapainoksi on syntymässä varastomaisia ratkaisuja, joista kuluttajat voivat käydä hakemassa Internetistä valmiiksi hankkimansa tuotteet. Vähittäiskaupan alan toimijoiden on lisäksi kehitettävä nykyisiä kanta-asiakkuusohjelmiaan, jotta jokaiselle kuluttajalle voidaan tarjota entistä räätälöidympiä tuotteita ja palveluita. Tämä puolestaan vaatii tehokasta asiakasdatan keräämistä ja jalostamista.

The Talentor consultants can rely on their deep industry knowledge as well their awareness of the latest trends and market developments. Extensive experience with leading companies in the consumer goods industry allows us to quickly provide targeted support to our clients in the search and selection of executives and specialists.

We have expertise in the following areas: grocery and department stores, specialty stores and automotive retail stores.

Mika Nevasuo, suorahakukonsultti Talentor Finland Oy
Mika Nevasuo
Mika Nevasuo on kansainvälisen Talentor-verkoston perustaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus vaativasta suorahausta asiantuntijatasosta ylimpään johtoon johtoon - Suomessa ja kansainvälisesti.

Mika on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) ja hänellä on Suomen Psykologiliitto ry:n myöntämä sertifikaatti osaamis- ja kompetenssipohjaisiin henkilöarviointeihin.
  • Talentor Finland Oy

    Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki

  • 040 5656 544 | mika.nevasuo@talentor.fi

Pyydä tarjous

    © 2024 Talentor. All Rights Reserved.