Terveydenhuolto – Lääkäreiden suorahaku

Talentor on kokenut kumppani lääkäreiden ja terveydenhuollon eri tehtävissä toimivien asiantuntijoiden suorahaussa. Olemme jo yli 18 vuoden ajan auttaneet asiakkaitamme löytämään terveydenhuollon alan osaajia suorahaun keinoin - terveydenhuollon ylilääkäristä tai erikoislääkäristä aina lääketeollisuuden eri asiantuntijoihin.

Lääkäreiden suorahaku

Talentorin lääkäreiden suorahaku on korkeilla laatustandardeilla toteutettu suorien kontaktien kautta tapahtuva rekrytointiprosessi.

Perehdymme seikkaperäisesti asiakkaamme organisaatioon, strategiaan sekä toimintakulttuuriin. Selvitämme yksityiskohtaisesti palkattavan lääkärin tehtävät, vastuut, ajankäytön kohdentumisen, toimintaympäristön ja asiakkaamme odotukset, jotta voimme parhaiten vastata ehdokkaiden kysymyksiin. Laadimme tämän jälkeen asiakasyritystä sekä tehtävää koskevan laajan esitteen  herättääksemme lääkäri-ehdokkaiden kiinnostuksen tehtävää kohtaan. Lisäksi luomme ehdokkaita varten ainutlaatuisen Talentorin extranet-sivuston, jonka kautta he saavat kootusti lisätietoja tarjotusta tehtävästä sekä voivat tutustua esimerkiksi asiakkaan toimintaa esitteleviin videoihin.

Kartoitamme lääkäri-ehdokkaat järjestelmällisesti ja kattavasti yhdistämällä nykyaikaisia tietolähteitämme, laajoja rekistereitämme sekä perinteisiä tutkimusmenetelmiä. Teemme jokaiseen toimeksiantoon oman kattavan suorahakututkimuksen. Hyödynnämme räätälöidysti toimiala-, yritys-, tehtävä-, ja osaaja-analyysiä.

Suorahaun vaiheet ja kesto

Laadimme hakuprofiilin, ehdokkaille toimitettavan esitteen, etsimme ja esittelemme asiakkaalle tehtävän kriteerit täyttävät ehdokkaat tyypillisesti noin 2 viikon kuluessa toimeksiannon aloittamisesta. Asiakas käy läpi ehdokasluettelon ja vahvistaa ne henkilöt, joihin saamme olla luottamuksellisesti yhteydessä. Avustamme asiakastamme päätösprosessissa.

Olemme yhteydessä asiakkaan valitsemiin ehdokkaisiin, haastattelemme ehdokkaat ja esittelemme heistä soveltuvimmat asiakkaalle noin 2 viikon kuluessa siitä, kun asiakas hyväksynyt ehdokasluettelon.

Referenssejä

Talentorin Managing Partner Mika Nevasuolla yli 20 vuoden kokemus lääkäreiden rekrytoinneista. Nevasuo on avustanut yrityksiä, säätiöitä, kuntia, kaupunkeja sekä terveydenhuollon kuntayhtymiä eri erikoisalojen lääkäreiden, ylilääkäreiden ja johtajaylilääkäreiden rekrytoinneissa.

Esimerkkejä Mika Nevasuon asiakkailleen toteuttamista suorahaku-rekrytoinneista

 • Johtava työterveyslääkäri
 • Johtaja, vakuutuslääketiede
 • Ylilääkäri, eläkeyhtiön lääketieteellinen ratkaisutoiminta
 • Johtajaylilääkäri, opiskelijoiden terveys
 • Työterveyslääkäri
 • Osastonylilääkäri
 • Ylilääkäri
 • Yleislääkäri
 • Erikoislääkäri
 • ym. ym.

Esimerkkejä asiakkaista

 • Suomen suurin työeläkevakuuttaja
 • Suuri kaupan alan palveluyritys ja pörssiyhtiö
 • Opiskelijoiden terveydestä vastaava valtakunnallinen säätiö
 • Yrittäjien ja apurahansaajien eläkelaitos
 • Keskisuuri työeläkevakuutusyhtiö
 • Eri sairaanhoitopiirien kuntayhtymiä
 • Eri serveydenhuollon kuntayhtymiä
 • Eri työterveysorganisaatioita
 • Yksityisiä lääkäripalveluja tarjoavia organisaatioita

Lääkäreiden rekrytointimarkkinat vuonna 2023

Lääkäreiden kysyntä on ollut edelleen kasvussa Suomessa vuonna 2023. Lääkäreiden rekrytointi julkisen ilmoittelun kautta on tuottanut heikosti tuloksia, mikä on näyttäytynyt suorahakupalvelujen käytön lisääntymisenä. Lääkäripula on myös nostanut lääkäreiden palkkapyyntöjä.

Terveyspalvelujen henkilöstön saatavuus vaihtelee alueittain ja ammattiryhmittäin. Henkilöstön eläköityminen lisää rekrytointihaasteita. Pohjois- ja Itä-Suomen alueella eläköityy suhteellisesti eniten henkilöstä. Ennustetaan, että vuoteen 2030 mennessä tulevien hyvinvointialueiden henkilöstöstä noin viidennes siirtyy eläkkeelle.

Terveydenhuollon henkilökunnasta on Suomessa yhä merkittävä työvoimapula, joka koskee sekä perus- että erityistason palveluja.

Suomen väestö ikääntyy ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluja. Samaan aikaan työikäisen väestön määrä vähenee, syntyvyys laskee ja huoltosuhde heikkenee.

Terveydenhuollon trendit

Terveydenhuollon alalla kiinnitetään tällä hetkellä erityistä huomiota työn tekemisen edellytyksiin, työn olosuhteisiin, työhyvinvointiin ja johtamiseen.

Terveydenhuollon alalla on myös noussut esiin uusia yksityisiä alan asiantuntijoita, jotka ovat luoneet innovatiivisia liiketoimintamalleja terveyden edistämiseksi. Sote-uudistus on edelleen merkittävä muutos, joka vaikuttaa tulevaisuudessa terveydenhuollon alaan. Sote-uudistuksen myötä koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan asiakaslähtöisemmäksi ja palveluiden kehittyessä oikea-aikaisemmiksi, vaikuttavimmiksi ja tehokkaammiksi. Uudistuksella pyritään vaikuttamaan julkisen talouden kestävyysvajeeseen noin 3 miljardin euron säästötavoitteella.

Tulevaisuudessa yksittäisten terveydenhuoltoalan asiantuntijoiden ja johtajien rooli tulee muuttumaan entistä enemmän, jonka takia johtajien ja etenkin lähiesimiesten tehtävänä on pitää henkilöstö ajan tasalla uudistuksen vaatimista muutoksista ja ottaa henkilöstö mukaan muutosten läpiviemiseen. Muutokset terveydenhuollon alalla edellyttävät myös jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja uusien teknologioiden käyttöönottoa.

Pyydä lisätietoja tai tarjous

Haluatko kuulla lisää Talentorin suorahausta?

Pyydä lisätietoja tai tarjous täyttämällä alla olevan lomakkeen tiedot, niin otamme sinuun yhteyttä seuraavan arkipäivän sisällä.

Mika Nevasuo, suorahakukonsultti Talentor Finland Oy
Mika Nevasuo
Mika Nevasuo on kansainvälisen Talentor-verkoston perustaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus vaativasta suorahausta asiantuntijatasosta ylimpään johtoon johtoon - Suomessa ja kansainvälisesti.

Mika on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) ja hänellä on Suomen Psykologiliitto ry:n myöntämä sertifikaatti osaamis- ja kompetenssipohjaisiin henkilöarviointeihin.
 • Talentor Finland Oy

  Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki

 • 040 5656 544 | mika.nevasuo@talentor.fi

Pyydä tarjous

  © 2024 Talentor. All Rights Reserved.