Teollisuus

Teollisuuden eri aloilla toimivien yritysten tulisi sisäistää nopeasti uuden teknologian soveltaminen asiakaslähtöisiin tuotteisiin ja niiden tuotantoprosesseihin. Ilmastonmuutoksen myötä teollisuuden yrityksiltä odotetaan yhä ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä ratkaisuja.

Vuonna 2015 teollisuuden myydyn tuotannon arvo oli noin 77,8 miljardia euroa, jonka arvioidaan olevan hieman kasvaneen Suomen talouden elpyessä. Suomessa merkittävimpien teollisuuden alojen, kuten muun muassa metalliteollisuuden, metsäteollisuuden, elintarviketeollisuuden, elektroniikkateollisuuden ja kemianteollisuuden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi viime vuoden (2016) elokuussa yhteensä 4,0 % verrattuna edellisvuoteen. Teollisuuden alan yritykset ovat Suomessa merkittäviä työllistäjiä ja esimerkiksi metsäteollisuudessa työskentelee noin 150 000 henkilöä, minkä lisäksi kone- ja metalliteollisuus työllistää noin 125 000 ja kemianteollisuus noin 34 000 henkilöä.

Viime vuosina teollista valmistusta on siirtynyt jatkuvasti halvemman kustannustason maihin. Lisäksi metsä- ja elektroniikkateollisuuden vaikeudet ovat vähentäneet teollisuuden alan työpaikkoja. Toimialan haasteita kuvaavat merkittävät muutokset toimintaympäristössä ja tuotannon tavoissa, kuten esimerkiksi lisääntynyt automaation hyödyntäminen. Ilmastonmuutoksen myötä teollisuuden eri alojen yritysten on kehitettävä toimintaansa entistä ympäristöystävällisempään ja energiatehokkaampaan suuntaan.

Teollisuuden alan johtajien ja asiantuntijoiden profiili on muuttunut merkittävästi viime vuosina. Johtajilta ja asiantuntijoilta edellytetään tänä päivänä kokemusta riskien hallinnasta, jotta he kykenevät havaitsemaan yrityksen toimintaan liittyvät uhat ja mahdollisuudet kasvavilla markkinoilla. Johtaakseen yritystä kohti kannattavaa liiketoimintaa heille tulee lisäksi olla kokemusta kansainvälisestä ympäristöstä sekä ymmärrystä erilaisista talouden järjestelmistä. Teollisuuden yritykset voivat erottua kilpailijoistaan ainoastaan kehittämällä uusia innovaatioita ja hyödyntämällä uusinta teknologiaa. Yritykset tarvitsevat johtajia ja asiantuntijoita, joilla on kyky saavuttaa halutut tavoitteet ja luoda ratkaisuja alati monimutkaistuvilla markkinoilla. Talentorin ja yrityksesi välisen yhteistyön avulla löydämme odotustesi ja toiveidesi mukaiset teollisuuden alan ammattilaiset tukemaan yrityksesi lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita.

Mika Nevasuo, suorahakukonsultti Talentor Finland Oy
Mika Nevasuo
Mika Nevasuo on kansainvälisen Talentor-verkoston perustaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus vaativasta suorahausta asiantuntijatasosta ylimpään johtoon johtoon - Suomessa ja kansainvälisesti.

Mika on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) ja hänellä on Suomen Psykologiliitto ry:n myöntämä sertifikaatti osaamis- ja kompetenssipohjaisiin henkilöarviointeihin.
  • Talentor Finland Oy

    Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki

  • 040 5656 544 | mika.nevasuo@talentor.fi

Pyydä tarjous

    © 2023 Talentor. All Rights Reserved.