Talous

Tulevaisuuden talousjohtajan on pystyttävä tekemään uuden teknologian avulla entistä perustellumpia päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan yrityksen suorituskykyyn. Digitalisaatio on siirtänyt talousjohtajat ja muut talouden asiantuntijat kirjaimellisesti nykyaikaan, sillä automatisoitu datan käsittely on mahdollistanut reaaliaikaisen vanhoista raportointisykleistä vapautuneen taloudellisen päätöksenteon.

Talentor on toiminut menestyksekkäästi asiakkaidensa rekrytointikumppanina erilaisten talouden asiantuntijoiden rekrytoinneissa jo yli 15 vuoden ajan.

Talousjohtajien rooli on muuttunut viime vuosien aikana. Datan määrän kasvu ja tulevaisuuden ennustettavuus ovat korostuneet talouden funktiossa. Talousjohtajien tulee osata löytää oikeat asiat suuresta tietomäärästä ja luoda niiden pohjalta ennusteita, joiden avulla voidaan välttää pahimmat karikot ja varautua kasvuun oikealla tavalla oikeaan aikaan. Digitalisaation myötä taloudelliset poikkeamat voidaan ennakoida hyvissä ajoin, jolloin myös reagointiaikaa päätöksenteolle jää nykyistä enemmän.

Talousjohtajien tulee katsoa samanaikaisesti menneeseen, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. On toisaalta ymmärrettävä taloudellinen kehitys tilikauden aikana, mutta samalla on myös osattava suunnata katseita tulevaisuuden strategisiin tavoitteisiin. Menestyvien organisaatioiden talousjohtajien visio katsoo organisaation taloudellisia ydintehtäviä pidemmälle, ja heidän taloudellisen asiantuntemuksen avulla organisaatio pystyy luomaan arvoa ja parantaa suorituskykyään.

Mitä luotettavampaa ja tarkempaa taloudellista tietoa talousjohtaja pystyy tarjoamaan, sitä enemmän hän pystyy vaikuttamaan ylimmän johdon päätöksentekoon. Talousjohtajan tulee kyetä havainnollistamaan eri vaihtoehtojen vaikutukset organisaation eri liiketoiminta-alueille keskustelemalla aktiivisesti eri liiketoimintajohtajien kanssa. Nykyisin talousjohtajan on lisäksi ymmärrettävä eri raportointijärjestelmien merkitys talouden hallinnassa ja miten käytettyjä järjestelmiä tulisi kehittää taloudellisen tiedon prosessoinnin tehostamiseksi. Talentorin luotettavilla suorahaun ja henkilöarvioinnin palveluilla olemme onnistuneet kartoittamaan potentiaalisimmat ehdokkaat asiakasorganisaatioiden avoimiin tehtäviin. Olemme toimineet asiakkaidemme rekrytointikumppanina erilaisten talouden asiantuntijoiden rekrytoinneissa jo yli 15 vuoden ajan.

Mika Nevasuo, suorahakukonsultti Talentor Finland Oy
Mika Nevasuo
Mika Nevasuo on kansainvälisen Talentor-verkoston perustaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus vaativasta suorahausta asiantuntijatasosta ylimpään johtoon johtoon - Suomessa ja kansainvälisesti.

Mika on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) ja hänellä on Suomen Psykologiliitto ry:n myöntämä sertifikaatti osaamis- ja kompetenssipohjaisiin henkilöarviointeihin.
  • Talentor Finland Oy

    Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki

  • 040 5656 544 | mika.nevasuo@talentor.fi

Pyydä tarjous

    © 2024 Talentor. All Rights Reserved.