Suunnittelu- ja konsultointiala

Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toiminnan tavoitteena on kehittää suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kilpailuetua ja kasvua. Suunnittelu- ja konsultointialalla on ollut huomioitavissa kasvua yhteenlasketun liikevaihdon kasvettua noin 9 % vuoteen 2015 verrattuna.

Tarjoamme suunnittelu- ja konsultointialalle innovatiivisia, suora- ja ilmoitushaun ratkaisuja yhdisteleviä rekrytointipalveluita, jotka tukevat asiakkaitamme haastavissa rekrytointitilanteissa.

Suomessa työskentelee yhteensä 17 000 sunnittelu- ja konsultointialan asiantuntijaa teollisuuden, talonrakentamisen ja yhdyskuntasektorin aloilla. Suunnittelu- ja konsultointialan asiantuntijoiden toimenkuva on nykypäivänä keskittynyt asiakaslähtöisiin ratkaisukeskeisiin palveluihin, jotka konkretisoituvat muun muassa moderneina tuotantoprosesseina, järjestelminä ja uudenlaisina projektinjohtamisen käytäntöinä.

Konsultointialan toimintaympäristöön vaikuttavat muiden toimialojen kaltaisesti yleiset megatrendit, kuten kestävä kehitys ja digitalisaatio. Lisäksi globaalin ympäristön mullistumista kuvaavat esimerkiksi datan määrän lisääntyminen, palveluiden paikkasidonnaisuuden poistuminen pilvi- ja mobiilipalvelujen kautta sekä työn sosiaalisen ulottuvuuden kasvaminen. Suunnittelu- ja konsultointialan asiantuntijoilta vaaditaan yhä laajempaa osaamista ja monipuolisimpia taitoja tukeakseen jatkuvassa murroksessa olevia toimialoja.

Tulevaisuudessa kasvavat toimialat, kuten esimerkiksi ympäristöön, energiaan ja biotalouteen liittyvät toimialat luovat uudentyyppisen suunnittelu- ja konsultointipalveluiden kysynnän. Kasvava kysyntä perustuu muun muassa niukkuuden ja kestävän tuotannon, kulutuksen ja elämisen strategioihin sekä niiden toteuttamiseen tarvittaviin investointeihin. Lisäksi nykyisestä tuote- ja laitekeskeisestä ajattelusta tullaan entistä vahvemmin siirtymään ratkaisukeskeiseen toimintaan, jolloin yrityksen strategista suunnittelua ei enää ohjaa ongelmalähtöisyys vaan suunnittelussa pyritään oikean ratkaisun löytämiseksi ottamaan huomioon asiakkaan koko arvoketju. Muuttuvaan suunnittelu- ja konsulttialan toimintaympäristöön kaivataan kestävää ja niukkaresurssista systeemiajattelua, jossa kyetään rohkeasti yhdistelemään osaamista ja luovaa tietoa.

Talentor has recognized the trends and changing requirements of the Planning and Consulting Service Industry. Supporting the business lead to achieve the strategic goals, a consultant needs excellent communication skills to be able to commit the lead and other strategic operators to the change process.

We are able to offer innovative recruiting services for our clients facing challenging recruitments by combining executive and advertised search solutions.

Mika Nevasuo, suorahakukonsultti Talentor Finland Oy
Mika Nevasuo
Mika Nevasuo on kansainvälisen Talentor-verkoston perustaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus vaativasta suorahausta asiantuntijatasosta ylimpään johtoon johtoon - Suomessa ja kansainvälisesti.

Mika on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) ja hänellä on Suomen Psykologiliitto ry:n myöntämä sertifikaatti osaamis- ja kompetenssipohjaisiin henkilöarviointeihin.
  • Talentor Finland Oy

    Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki

  • 040 5656 544 | mika.nevasuo@talentor.fi

Pyydä tarjous

    © 2024 Talentor. All Rights Reserved.