Strategia ja liiketoiminnan kehittäminen

Menestyäkseen organisaatioiden on panostettava hyvään johtamiskulttuuriin, luotava toimivia yritysrakenteita, rakennettava moderneja ohjausjärjestelmiä, sitoutettava ja kehitettävä henkilöstöä, hallittava taloudellisia resurssejaan ja tehostettava prosesseja. Strategian ja liiketoiminnan kehittämisellä voidaan suunnata yrityksen toimintaa kohti menestystä kattavan toimintaympäristön analyysin ja omien ydinkompetenssien tunnistamisen sekä kehittämisen kautta.

Strategian ja liiketoiminnan kehityksessä yritys voi hyödyntää omaa osaamispääomaansa tai kääntyä liikkeenjohdon konsulttien puoleen. Osaavia liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisia on usein haastava löytää, sillä tehtävissä vaaditaan vankkaa alan ymmärrystä ja näkemyksellisyyttä alan tulevaisuudesta. Lisäksi kehittämisen osaajilta vaaditaan kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia, innovatiivisuutta sekä taitoa ohjata ja johtaa muita usein monimutkaisessa matriisiympäristössä.

Suomessa liikkeenjohdon konsultointi on yleistynyt laajalti ja kysyntä erilaisten teknologioiden hyödyntämiseen organisaation eri funktioiden tueksi on lisääntynyt. Liikkeenjohdon konsultoinnin alaa hallitsevat Big Four – yhtiöt, joiden kansainväliset verkostot ja resurssit ovat kattavia. Konsultointialan toimintaympäristöön vaikuttavat muiden toimialojen kaltaisesti yleiset trendit, kuten kestävä kehitys ja digitalisaatio. Lisäksi globaalin ympäristön mullistumista kuvaavat esimerkiksi datan määrän lisääntyminen, palveluiden paikkasidonnaisuuden poistuminen pilvi- ja mobiilipalvelujen kautta ja työn sosiaalisen ulottuvuuden kasvaminen. Konsultointialan asiantuntijoilta vaaditaan yhä laajempaa osaamista ja monipuolisimpia taitoja tukeakseen jatkuvassa murroksessa olevia toimialoja.

Talentor tunnistaa strategian ja liiketoiminnan kehittämisen vallitsevat trendit sekä muuttuvan toimintaympäristön. Substanssiosaamisen lisäksi liiketoiminnan kehittäjillä on oltava erinomaiset vuorovaikutustaidot, jotta he pystyvät sitouttamaan johtoa ja henkilöstöä muutosprosesseihin. Talentor on hankkinut tietoa osaajien uratoiveista jo 15 vuotta. Takaamme onnistuneen rekrytointiprosessin olemalla aktiivisesti yhteydessä sekä asiakkaisiimme että potentiaalisiin ehdokkaisiin. Tarjoamme moderneja rekrytointi- ja suorahakuratkaisuja parhaiden osaajien löytämiseksi strategian ja liiketoiminnan kehittämisen tehtäviin.

Mika Nevasuo, suorahakukonsultti Talentor Finland Oy
Mika Nevasuo
Mika Nevasuo on kansainvälisen Talentor-verkoston perustaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus vaativasta suorahausta asiantuntijatasosta ylimpään johtoon johtoon - Suomessa ja kansainvälisesti.

Mika on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) ja hänellä on Suomen Psykologiliitto ry:n myöntämä sertifikaatti osaamis- ja kompetenssipohjaisiin henkilöarviointeihin.
  • Talentor Finland Oy

    Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki

  • 040 5656 544 | mika.nevasuo@talentor.fi

Pyydä tarjous

    © 2024 Talentor. All Rights Reserved.