Pankki-, vakuutus- ja rahoitusala

Suomen finanssimarkkinat ovat kansainvälistyneet ripeää vauhtia. Finanssialalla on tapahtunut toimialaliukumaa, jossa pankit ja vakuutusyhtiöt ovat lähentyneet toisiaan.

Talentorilla on yli 15 vuoden pituinen vahva toimialan osaaminen sekä ehdokaskentän tuntemus eri funktioissa.

Suomessa toimii noin 200 pankkia ja finanssiala työllistää noin 40 000 henkilöä.

Luotonkysyntä on ollut kasvussa niin kotitalouksien kuin yritystenkin kohdalla ja luotonkysynnän odotetaan kasvavan myös jatkossa, tosin koronavirus saattaa vaikuttaa kasvun kehitykseen. Pankkiluottojen ja markkinoilta hankittavan rahoituksen käytön ja kotitalouksien sijoitushalukkuuden arvioidaan olevan kasvussa. Rahoitusalalla toimivien pankkien ja vakuutusyhtiöiden nähdään kuitenkin kohtaavan uusia haasteita sääntelyn tiukentuessa, uusien kilpailijoiden ilmestyessä ja asiakaskäyttäytymisen muuttuessa. Yksi alan tärkeimpänä haasteena on esimerkiksi EU:n säätämä uusi maksupalveludirektiivi, jota kuvaillaan suurimmaksi yksittäiseksi muutokseksi pankkialalla vuosikausiin, sillä se pakottaa pankit avaamaan oman infrastuktuurinsa kolmansille osapuolille. Rahoitusalalla vallitseva digitalisoituminen, uusien innovaatioiden käyttöönotto sekä riskienhallintaan keskittyminen vaativat pankeilta ja vakuutusyhtiöiltä ripeää reagointikykyä muutosvaatimuksiin vastatakseen.

Toimivat rahoituspalvelut luovat taloudellista vakautta, vaurautta ja kasvua. Tämän alan menestykseen tarvitaan ymmärrystä pankki- ja vakuutusalan nykytilanteesta sekä tulevaisuuden trendeistä. Rahoituspalveluiden johtajien ja ammattilaisten on ymmärrettävä globaalin rahoituksen dynamiikkaa ja kyettävä ennakoimaan muutoksia sekä tunnistamaan nousevia mahdollisuuksia.

Talentorissa varmistamme, että yritykselläsi on oikea osaaminen, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan.

Mika Nevasuo, suorahakukonsultti Talentor Finland Oy
Mika Nevasuo
Mika Nevasuo on kansainvälisen Talentor-verkoston perustaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus vaativasta suorahausta asiantuntijatasosta ylimpään johtoon johtoon - Suomessa ja kansainvälisesti.

Mika on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) ja hänellä on Suomen Psykologiliitto ry:n myöntämä sertifikaatti osaamis- ja kompetenssipohjaisiin henkilöarviointeihin.
  • Talentor Finland Oy

    Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki

  • 040 5656 544 | mika.nevasuo@talentor.fi

Pyydä tarjous

    © 2024 Talentor. All Rights Reserved.