Myynti

Onnistunut myynnin johtaminen edellyttää asiakkaiden tarpeiden ja ostokäyttäytymisen muutosten ennakoimista sekä tulevaisuuden olosuhteiden tarkastelua. Digitalisaatio sekä tiedon siirtyminen verkkoon mahdollistavat asiakkaiden entistä helpomman tiedonhankinnan ja tuotteiden vertailun.

Talentorilla on 15 vuoden kokemus myyntijohtajien rekrytoimisesta eri organisaatioiden tarpeisiin.

Asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut viime vuosien aikana. Yritykset ja niiden tuotteet ja palvelut ovat entistä läpinäkyvämpiä tiedonhankinnan helppouden ja nopeuden myötä. Tämä tarkoittaa lisäksi asiakkaiden odotuksien ja neuvotteluvoiman kasvua. Myyntiprosessien digitalisoituessa yritykset pystyvät hankkimaan entistä enemmän tietoa asiakkaistaan ja heidän ostokäyttäytymisestään.

Myynti on muuttunut yhä enemmän konsultoivaan ja vaativampaan suuntaan. Myyjältä odotetaan kykyä toimia asiakkaan liiketoiminnan sparraajana ja moniosaajana. Hyvä myyjä pystyy yhdistämään oman tuotteen tai palvelun ja sen tuoman lisäarvon asiakkaan liiketoimintaan sekä perustelemaan tuotteen tai palvelun kannattavuuden asiakkaan näkökulmasta.  Myynnin digitalisoitumisesta huolimatta asiakkaat yhä arvostavat henkilökohtaisia suhteita myyntihenkilöihin. Ostajat arvostavat vuorovaikutusta ja mahdollisuutta esittää lisäkysymyksiä ostettavasta tuotteesta tai palvelusta. Lisäksi myyntifunktion transformaatiota kuvastaa myynnin prosessien levittäytyminen organisaation muihin funktioihin. Yhä useammassa roolissa tulisi olla myynnillinen näkökulma työhön.

Digitalisaatio, asiakkaiden ostokäyttäytymisen ja myynnin organisoinnin muuttuminen aiheuttavat haasteita nykypäivän myyntijohtajille ja muille myynnin asiantuntijoille. Talentor rekrytoi vuosittain merkittävän määrän myynnin johtaja- ja asiantuntijatason henkilöitä eri toimialoille. Panostamme koko rekrytointiprosessiin potentiaalisten ehdokkaiden kartoittamisesta henkilöarviointeihin varmistaaksemme, että asiakkaat löytävät oikeat myynnin asiantuntijat saavuttaakseen taloudelliset ja strategiset tavoitteet.

Mika Nevasuo, suorahakukonsultti Talentor Finland Oy
Mika Nevasuo
Mika Nevasuo on kansainvälisen Talentor-verkoston perustaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus vaativasta suorahausta asiantuntijatasosta ylimpään johtoon johtoon - Suomessa ja kansainvälisesti.

Mika on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) ja hänellä on Suomen Psykologiliitto ry:n myöntämä sertifikaatti osaamis- ja kompetenssipohjaisiin henkilöarviointeihin.
  • Talentor Finland Oy

    Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki

  • 040 5656 544 | mika.nevasuo@talentor.fi

Pyydä tarjous

    © 2023 Talentor. All Rights Reserved.