Markkinointi

Digitalisaatio ja teknologian kehittyminen näkyvät erittäin vahvasti nykypäivän markkinoinnissa Suomessa. Perinteisestä printtimainonnasta ollaan siirrytty vahvasti digitaalisen markkinoinnin piiriin hyödyntämällä laajaa kanavaverkostoa. Suomen digimainonta kuitenkin yhä laahaa muiden Pohjoismaiden perässä; vuonna 2015 Suomen yhteenlaskettu digimainonta oli noin 286 miljoonaa euroa, kun puolestaan Ruotsin digimainonnan määrä oli yhteensä 1,37 miljardia euroa eli melkein 5-kertainen Suomeen verrattuna.

Nykyään markkinoinnin investoinnit kohdistuvat pääosin teknologiaan ja dataan. Suomessa uusiin markkinointiteknologioihin investoidaan noin 80 miljoonaa euroa vuodessa ja markkinointiteknologioiden kehitykseen, ylläpitoon ja hyödyntämiseen puolestaan yhteensä noin 130 miljoonaa euroa vuodessa. Uusien teknologisten palveluiden avulla pystytään hankkimaan asiakkaasta ja hänen ostokäyttäytymisestään entistä yksityiskohtaisempaa tietoa, jolloin markkinointia pystytään kohdistamaan entistä tarkemmin jopa yksilötasolle. Markkinoinnin teknologisoitumisessa on viime aikoina korostunut myös markkinoinnin automatisointi, jolla voidaan tehostaa säännöllisesti toistuvia ja runsaasti työaikaa kuluttavia toimintoja sekä mahdollistaa viestinnän tarkka ajoitus ja ylläpitää asiakkaiden mielenkiintoa.

Sisältömarkkinointi on myös korostunut nykypäivän markkinoinnissa. Onnistuneessa markkinoinnissa asiakas saa lisäarvoa kiinnostavasta ja viihdyttävästä sisällöstä, joka vastaa asiakkaan persoonaa ja tarpeita. Asiakkaalle merkitsee yhä enemmän arvokas sisältö jatkuvien ei-kohdistettujen markkinointiviestien sijaan. Sisältöä ei tuoteta välttämättä itse organisaation sisällä, vaan se voidaan myös ulkoistaa eri sisällöntuottajille, mediataloille ja mediatoimistoille.

Nyt ja tulevaisuudessa markkinointiosaajien roolille tunnusomaista on IT-taidot ja niiden tehokas hyödyntäminen markkinointiprosessissa. Asiakasdatan kerääminen ja jalostaminen tavoitteiden saavuttamiseksi on ymmärrettävä syvällisesti. Lisäksi on tunnistettava, mitkä markkinointiprosessit organisaatio pystyy toteuttamaan tehokkaasti itse, ja mitkä kannattaa ulkoistaa. Talentor ymmärtää mitä markkinoinnin trendejä ja kyvykkyyksiä alan osaajilta vaaditaan. Ottamalla yhteyttä konsultteihimme olette askeleen lähempänä rekrytoida parhaat mahdolliset kyvyt yritykseenne.

Mika Nevasuo, suorahakukonsultti Talentor Finland Oy
Mika Nevasuo
Mika Nevasuo on kansainvälisen Talentor-verkoston perustaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus vaativasta suorahausta asiantuntijatasosta ylimpään johtoon johtoon - Suomessa ja kansainvälisesti.

Mika on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) ja hänellä on Suomen Psykologiliitto ry:n myöntämä sertifikaatti osaamis- ja kompetenssipohjaisiin henkilöarviointeihin.
  • Talentor Finland Oy

    Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki

  • 040 5656 544 | mika.nevasuo@talentor.fi

Pyydä tarjous

    © 2024 Talentor. All Rights Reserved.