Laki

Juridisten palveluiden markkinat ovat merkittävässä murrosvaiheessa. Asiakkaat kaipaavat juridisilta neuvonantajiltaan entistä parempaa liiketoimintaosaamista, kokonaisvaltaista neuvonantoa sekä teknologian tehokkaampaa hyödyntämistä. Perinteisten palveluntarjoajien on uudistettava liiketoimintamallejaan radikaalisti vastatakseen muutospaineeseen.

Juridisten palveluiden kysyntä ovat tutkimusten mukaan kasvamassa esimerkiksi yritysten liiketoimintaa koskevan sääntelyn, oikeudenkäyntien ja yritysjärjestelyiden osalta. Globalisaation hallitessa markkinoita yritysten yhtenä suurimpana haasteena on kansainvälisen sääntelyn noudattaminen. Yritysten lakiosastojen työmäärä on siis kasvussa, mutta samalla tulisi pystyä toimimaan entistä kustannustehokkaammin asiakkaiden vaatiessa hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta.

Teknologinen kehitys tulee näkymään vahvemmin myös lakipalveluissa. Lähitulevaisuudessa osa lakipalveluista voidaan tuottaa kokonaan teknologiaa hyödyntämällä. Asiakkaiden vaatiessa kehittyneempää teknologiaa tiedon tuottamisessa ja jakamisessa, on lakipalveluita tarjoavien yritysten reagoitava teknologiseen muutokseen ja muokattava liiketoimintamallejaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Lisäksi juristimonopolit ovat murtumassa monessa maassa, joka aiheuttaa muutospaineita myös perinteisimmissä palveluntarjoajissa.

Globaalissa taloudessa tulevaisuuden lakipalveluiden tarjoavat kohtaavat jatkuvasti muutospaineita. Lakijohtajien on muun muassa pystyttävä kehittämään uusia ja tehokkaampia malleja konfliktien ratkaisuun. Heidän on pysyttävä ajan tasalla teknologisessa kehityksessä, ja hallittava sekä kotimainen että kansainvälinen regulaatio. Laajempi tietoportfolio on olennaista, jotta asiakkaan liiketoimintadynamiikkaa ja juridisten päätöksen vaikutukset ymmärretään, erityisesti kansainvälisessä ympäristössä.

Talentorin kattava lakiosaajien verkosto ja suorahakuratkaisut takaavat, että pystymme löytämään asiakkaillemme avainhenkilöt juridisten ongelmien ratkaisuun.

Mika Nevasuo
Mika Nevasuo on kansainvälisen Talentor-verkoston perustaja. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus haastavista rekrytointiprosesseista asiantuntijatasosta ylimpään johtoon johtoon - Suomessa ja kansainvälisesti.

Mika on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) ja hänellä on Suomen Psykologiliitto ry:n myöntämä sertifikaatti osaamis- ja kompetenssipohjaisiin henkilöarviointeihin.
  • Talentor Finland Oy

    Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki

  • 040 5656 544 | mika.nevasuo@talentor.fi
© 2023 Talentor. All Rights Reserved.