Lakimiesten suorahaku

Talentor on kokenut kumppani lakimiesten suorahaussa. Olemme jo yli 18 vuoden ajan auttaneet asiakkaitamme löytämään eri erikoisalojen juristeja - asianajotoimistoista pörssiyrityksiin.

Lakimiesten suorahaku

Talentorin lakimiesten suorahaku on korkeilla laatustandardeilla toteutettu suorien kontaktien kautta tapahtuva rekrytointiprosessi.

Perehdymme seikkaperäisesti asiakkaamme organisaatioon, strategiaan sekä toimintakulttuuriin. Selvitämme yksityiskohtaisesti palkattavan juristin tehtävät, vastuut, ajankäytön kohdentumisen, toimintaympäristön ja asiakkaamme odotukset, jotta voimme parhaiten vastata ehdokkaiden kysymyksiin. Laadimme tämän jälkeen asiakasyritystä sekä tehtävää koskevan laajan esitteen  herättääksemme lakimies-ehdokkaiden kiinnostuksen tehtävää kohtaan. Lisäksi luomme ehdokkaita varten ainutlaatuisen Talentorin extranet-sivuston, jonka kautta he saavat kootusti lisätietoja tarjotusta tehtävästä sekä voivat tutustua esimerkiksi asiakkaan toimintaa esitteleviin videoihin.

Kartoitamme juristi-ehdokkaat järjestelmällisesti ja kattavasti yhdistämällä nykyaikaisia tietolähteitämme, laajoja rekistereitämme sekä perinteisiä tutkimusmenetelmiä. Teemme jokaiseen toimeksiantoon oman kattavan suorahakututkimuksen. Hyödynnämme räätälöidysti toimiala-, yritys-, tehtävä-, ja osaaja-analyysiä.

Suorahaun vaiheet ja kesto

Laadimme hakuprofiilin, ehdokkaille toimitettavan esitteen, etsimme ja esittelemme asiakkaalle tehtävän kriteerit täyttävät ehdokkaat tyypillisesti noin 2 viikon kuluessa toimeksiannon aloittamisesta. Asiakas käy läpi ehdokasluettelon ja vahvistaa ne henkilöt, joihin saamme olla luottamuksellisesti yhteydessä. Avustamme asiakastamme päätösprosessissa.

Olemme yhteydessä asiakkaan valitsemiin ehdokkaisiin, haastattelemme ehdokkaat ja esittelemme heistä soveltuvimmat asiakkaalle noin 2 viikon kuluessa siitä, kun asiakas hyväksynyt ehdokasluettelon.

Referenssejä

Talentorin Managing Partner Mika Nevasuolla yli 20 vuoden kokemus lakimiesten rekrytoinneista. Nevasuo on avustanut suuria ja keskisuuria yrityksiä, asianajotoimistoja sekä kasvuyrityksiä eri erikoistumisalojen lakimies-rekrytoinneissa.

Esimerkkejä Mika Nevasuon asiakkailleen toteuttamista suorahaku-rekrytoinneista

 • Lakimies (Associate Attorney)
 • Ympäristöjuristi (Environmental Lawyer)
 • M&A juristi (Mergers and Acquisitions Lawyer)
 • Yritysjuristi (Corporate Counsel)
 • Osakas (Partner)
 • Lakiasiain päällikkö (Legal Director)
 • Yleinen neuvonantaja (General Counsel)
 • Työsuhdeoikeus juristi (Labor Law Attorney)
 • Patentti- ja tavaramerkkiasiantuntija (Patent and Trademark Specialist)
 • Immateriaalioikeuden asianajaja (Intellectual Property Attorney)
 • Rahoitusjuristi (Finance Attorney)
 • Kiinteistöjuristi (Real Estate Attorney)
 • ym. ym.

Esimerkkejä asiakkaista:

 • suuri kansainvälinen metsäalan suuryritys
 • pörssilistattu monialayritys
 • kansainvälisesti toimiva suuri asianajotoimisto
 • kaivosalaan erikoistunut asianajotoimisto
 • teknologia-alan kasvuyritys
 • keskisuuri perusteollisuusyritys
 • ym. ym.

Juristien rekrytoinnin trendit 2023

Juridisten palveluiden markkinat ovat merkittävässä murrosvaiheessa. Asiakkaat kaipaavat juridisilta neuvonantajiltaan entistä parempaa liiketoimintaosaamista, kokonaisvaltaista neuvonantoa sekä teknologian tehokkaampaa hyödyntämistä. Perinteisten palveluntarjoajien on uudistettava liiketoimintamallejaan radikaalisti vastatakseen muutospaineeseen.

Juridisten palveluiden kysyntä ovat tutkimusten mukaan kasvamassa esimerkiksi yritysten liiketoimintaa koskevan sääntelyn, oikeudenkäyntien ja yritysjärjestelyiden osalta. Globalisaation hallitessa markkinoita yritysten yhtenä suurimpana haasteena on kansainvälisen sääntelyn noudattaminen. Yritysten lakiosastojen työmäärä on siis kasvussa, mutta samalla tulisi pystyä toimimaan entistä kustannustehokkaammin asiakkaiden vaatiessa hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta.

Teknologinen kehitys tulee näkymään vahvemmin myös lakipalveluissa. Lähitulevaisuudessa osa lakipalveluista voidaan tuottaa kokonaan teknologiaa hyödyntämällä. Asiakkaiden vaatiessa kehittyneempää teknologiaa tiedon tuottamisessa ja jakamisessa, on lakipalveluita tarjoavien yritysten reagoitava teknologiseen muutokseen ja muokattava liiketoimintamallejaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Lisäksi juristimonopolit ovat murtumassa monessa maassa, joka aiheuttaa muutospaineita myös perinteisimmissä palveluntarjoajissa.

Globaalissa taloudessa tulevaisuuden lakipalveluiden tarjoavat kohtaavat jatkuvasti muutospaineita. Lakijohtajien on muun muassa pystyttävä kehittämään uusia ja tehokkaampia malleja konfliktien ratkaisuun. Heidän on pysyttävä ajan tasalla teknologisessa kehityksessä, ja hallittava sekä kotimainen että kansainvälinen regulaatio. Laajempi tietoportfolio on olennaista, jotta asiakkaan liiketoimintadynamiikkaa ja juridisten päätöksen vaikutukset ymmärretään, erityisesti kansainvälisessä ympäristössä.

Talentorin kattava lakimiesten verkosto ja pitkä kokemus lakialan rekrytoinneista takaavat, että pystymme löytämään asiakkaillemme avainhenkilöt juridisten ongelmien ratkaisuun.

 

Pyydä lisätietoja tai tarjous

Haluatko kuulla lisää Talentorin suorahausta?

Pyydä lisätietoja tai tarjous täyttämällä alla olevan lomakkeen tiedot, niin otamme sinuun yhteyttä seuraavan arkipäivän sisällä.

Mika Nevasuo, suorahakukonsultti Talentor Finland Oy
Mika Nevasuo
Mika Nevasuo on kansainvälisen Talentor-verkoston perustaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus vaativasta suorahausta asiantuntijatasosta ylimpään johtoon johtoon - Suomessa ja kansainvälisesti.

Mika on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) ja hänellä on Suomen Psykologiliitto ry:n myöntämä sertifikaatti osaamis- ja kompetenssipohjaisiin henkilöarviointeihin.
 • Talentor Finland Oy

  Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki

 • 040 5656 544 | mika.nevasuo@talentor.fi

Pyydä tarjous

  © 2024 Talentor. All Rights Reserved.