IT

Tietohallintojohtajan rooli liiketoiminnan strategisena mahdollistajana ja muuttajana on noussut keskeiseen asemaan kaikkiin toimialoihin vaikuttavan digitalisaation myötä. Tietohallintojohtajan tulee teknisen substanssiosaamisen lisäksi ymmärtää liiketoiminnan merkitys ja henkilöstön rooli teknologian hyödyntämisessä.

Yritysten palvelut siirtyvät yhä enemmissä määrin verkkoon, mikä vaatii yritykseltä vahvaa tietoturvaa varsinkin asiakkaiden henkilökohtaisten tietojen turvaamisessa. Palveluiden siirtyessä verkkoon myös pilvipalvelut ovat lisääntyneet. Yritykset hyödyntävät yhä useammin monipuolisia SaaS-pohjaisia ratkaisuja perinteisten on premise-ratkaisuiden sijaan. Yritysten on otettava lisäksi huomioon mobiiliratkaisut niin ulkoisten kuin sisäistenkin asiakkaiden kohdalla. Asiakkaat käyttävät nykypäivänä enemmän älypuhelimiaan tiedon hankkimiseen, jolloin myös palveluiden on toimittava mobiiliversioina. Myös henkilöstön kouluttamisessa voidaan hyödyntää erilaisia pelillisiä mobiiliratkaisuja. Lisäksi digitalisaatio mahdollistaa analytiikan ja big datan tehokkaamman hyödyntämisen, joilla voidaan tehostaa esimerkiksi markkinointia.

Nykyisin tietohallintojohtajien tulee olla niin sanottuja hybridijohtajia, jotka hallitsevat sekä teknisen että liiketoiminta-aspektin. CIO:lla on oltava valmiudet strategiseen ajatteluun, ja hänen on ymmärrettävä tietohallinnon kokonaisvaikutukset liiketoiminnan kannalta. Digitalisoituvat palvelut ja palveluprosessien läpinäkyvyys vaativat vahvempia suhteita läpi koko arvoketjun. Myös Talentor on reagoinut digitaaliseen murrokseen, ja hyödynnämme rekrytointiprosessissamme innovatiivisia teknologiaratkaisuja. Uusien suorahakuratkaisujen avulla pystymme tukemaan yritystänne parhaiden tietohallinnon osaajien rekrytoinnissa.

Mika Nevasuo, suorahakukonsultti Talentor Finland Oy
Mika Nevasuo
Mika Nevasuo on kansainvälisen Talentor-verkoston perustaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus vaativasta suorahausta asiantuntijatasosta ylimpään johtoon johtoon - Suomessa ja kansainvälisesti.

Mika on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) ja hänellä on Suomen Psykologiliitto ry:n myöntämä sertifikaatti osaamis- ja kompetenssipohjaisiin henkilöarviointeihin.
  • Talentor Finland Oy

    Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki

  • 040 5656 544 | mika.nevasuo@talentor.fi

Pyydä tarjous

    © 2024 Talentor. All Rights Reserved.