Informaatioteknologia

Talentor on kokenut kumppani IT-asiantuntijoiden suorahaussa. Olemme jo yli 18 vuoden ajan auttaneet asiakkaitamme löytämään ohjelmistokehittäjiä, järjestelmäarkkitehteja, testaajia, projektipäälliköitä, kehityspäälliköitä, program managereja, tietoturva-osaajia ja eri johtotason päättäjiä suorahaun keinoin.

IT-asiantuntijoiden suorahaku

Talentorin suorahaku on korkeilla laatustandardeilla toteutettu suorien kontaktien kautta tapahtuva rekrytointiprosessi.

Erottaudumme IT-alan vahvalla tuntemisella sekä kehittämällämme ainutlaatuisella lähestymistavalla, jolla pystymme herättämään ehdokkaiden mielenkiinnon asiakkaamme tehtävää kohtaan. Tämä on välttämätöntä, koska alan kokeneista asiantuntijoista on Suomessa edelleen pulaa ja he saavat jatkuvasti yhteydenottoja eri organisaatioista.

Suorahaun vaiheet ja kesto

Toimeksiannon aloitus ja esitteen laatiminen 

Perehdymme seikkaperäisesti asiakkaamme organisaatioon, strategiaan sekä toimintakulttuuriin. Selvitämme palkattavan osaajan tehtävät, vastuut, käytettävät teknologiat, kehitysmenetelmät,  toimintaympäristön ja asiakkaamme odotukset, jotta voimme parhaiten vastata ehdokkaiden kysymyksiin. Laadimme tämän jälkeen asiakasyritystä sekä tehtävää koskevan laajan esitteen  herättääksemme ehdokkaiden kiinnostuksen tehtävää kohtaan. Lisäksi luomme ehdokkaita varten ainutlaatuisen Talentorin extranet-sivuston, jonka kautta he saavat kootusti lisätietoja tarjotusta tehtävästä, tiimistä, teknologioista, kehitysmahdollisuuksistaan sekä voivat tutustua esimerkiksi asiakkaan toimintaa esitteleviin videoihin.

Ehdokkaiden kartoitus – 2 viikkoa

Etsimme ja esittelemme asiakkaalle tehtävän kriteerit täyttävät ehdokkaat tyypillisesti noin 2 viikon kuluessa toimeksiannon aloittamisesta. Asiakas voi halutessaan käydä etukäteen läpi ehdokasluettelon ja vahvistaa ne henkilöt, joihin saamme olla luottamuksellisesti yhteydessä. Jos kyseessä ei ole johtotason rekrytoinnista, asiakas voi jättää tämän vaiheen tekemättä.

Kartoitamme ehdokkaat järjestelmällisesti ja kattavasti yhdistämällä nykyaikaisia tietolähteitämme, laajoja rekistereitämme sekä perinteisiä tutkimusmenetelmiä. Teemme jokaiseen toimeksiantoon oman kattavan suorahakututkimuksen. Hyödynnämme räätälöidysti toimiala-, yritys-, tehtävä-, ja osaaja-analyysiä.

Ehdokkaiden esittely asiakkaalle – 2 viikkoa

Olemme yhteydessä tehtävän kriteerit täyttäviin ehdokkaisiin, haastattelemme ehdokkaat ja esittelemme heistä soveltuvimmat asiakkaalle noin 2 viikon kuluessa siitä, kun asiakas hyväksynyt ehdokasluettelon. Johtotason rekrytoinneissa hakuaika on yleensä 3-4 viikkoa.

Esittelemme ehdokkaat kirjallisen haastatteluraportin sekä usein myös video-esittelyjen kautta. Video-esittelyssä Talentorin konsultti haastattelee ehdokasta ennalta sovittujen haastattelukysymysten osalta siten, että kyseinen osa nauhoitetaan ehdokkaan luvalla. Talentor on käyttänyt tätä menetelmää Suomessa erinomaisin tuloksin jo vuodesta 2008.

Asiakkaan haastattelut

Järjestämme asiakkaan ja ehdokkaiden välisten haastattelujen aikataulut ja osallistumme tarvittaessa haastatteluihin tukemaan rekrytoivaa esimiestä. Etätöiden yleistyessä, ensimmäiset haastattelut toteutetaan usein etäyhteyksin videon kautta.

Executive Search Finland

 

Työsimulaatiot

Talentor voi asiakkaan halutessa toteuttaa ehdokkaille myös räätälöidyt tekniset työsimulaatiot. Työsimulaatiot voidaan myös videoida. Johtotason tehtävissä työsimulaatiot räätälöidään usein liiketoiminnan tarpeiden perusteella.

Referenssit ja valintapäätös

Talentor avustaa asiakasta tarvittaessa myös toisen kierroksen haastatteluissa sekä ehdokkaiden referenssien tarkistuksessa. Voimme lisäksi avustaa ehdokkaan ja asiakkaan välisissä työsopimusneuvotteluissa, mikäli asiakas näin haluaa.

Referenssejä

Talentorin Managing Partner Mika Nevasuolla yli 20 vuoden kokemus IT-alan osaajien rekrytoinneista. Nevasuo on toiminut Talentorin kansainvälisen teknologiapraktiikan vetäjänä sekä lisäksi johtanut yhtiön omien teknologiahankkeiden kehitystä.

Esimerkkejä Mika Nevasuon asiakkailleen toteuttamista suorahaku-rekrytoinneista

 • Kehityspäällikkö (IT Development Manager)
 • Kehitysjohtaja (IT Development Director)
 • Yritysturvallisuudesta vastaava johtaja (VP, Corporate Security)
 • IT-arkkitehti (IT Architect)
 • IT-konsultti (IT Consultant)
 • Fullstack Software Developer
 • Data-analyytikko (Data Analyst)
 • DevOps-insinööri (DevOps Engineer)
 • Järjestelmäarkkitehti (System Architect)
 • Pilviarkkitehti (Cloud Architect)
 • Projektipäällikkö (Project Manager)
 • Projektijohtaja (Program Manager)
 • Tietokanta-asiantuntija (Database Specialist)
 • Tietoturva-asiantuntija (Security Specialist)
 • ym. ym.

IT-alan osaajien rekrytointimarkkinat vuonna 2023

IT-alan ohjelmistokehittäjien, tietoturva-asiantuntijoiden, kokeneiden testaajien sekä arkkitehtien kysyntä on ollut edelleen kasvussa Suomessa vuonna 2023. IT-alan osaajien rekrytointi julkisen ilmoittelun kautta Suomessa on jo usean vuoden ajan tuottanut hyvin heikosti tuloksia. Yritykset ovat siirtyneet käyttämään suorahakua yhä enemmän. Pula kokeneista osaajista on myös nostanut ehdokkaiden palkkapyyntöjä. Kehitysmahdollisuuksien, joustavuuden, teknologian ja tiimin hengen lisäksi palkalla on yhä suurempi merkitys ehdokkaiden harkitessa siirtymistä uuden työnantajan palvelukseen.

IT-alan trendit

Informaatioteknologian toimialan Suomessa sijaitsevissa yksiköissä työskentelee noin 60 000 henkilöä ja tytäryrityksissä ulkomailla 13 700 henkilöä. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa oli noin 11 miljardia euroa.

Informaatioteknologia on mullistanut viimeisten reilun 20 vuoden aikana kaikki liike-elämän informaationkulkuun liittyvät prosessit. Informaatioteknologian (IT) alasta on kasvanut yksi merkittävimmistä päätoimialoista sen edelleen kehittyessä ja monipuolistuessa joka päivä. Monet IT-alan yritykset katsovat tulevaisuuteen positiivisesti Euroopan taloustilanteen kohentuessa pikkuhiljaa entiselle tasolleen.

IT-alan työntekijöistä on merkittävä pula sekä Suomessa että kansainvälisellä tasolla. Vaikka IT-alan rekrytointitilanteet ovat nyt haastavampia kuin koskaan, olemme pystyneet auttamaan asiakkaitamme löytämään asiantuntijatasosta johtotasoon erilaisia IT-alan huippuosaajia. Kattavan toimialaosaamisemme johdosta pystymme kilpailijoitamme paremmin ymmärtämään asiakkaiden teknologista ympäristöä ja toimeksiantojen erityisvaatimuksia.

Pyydä lisätietoja tai tarjous

Haluatko kuulla lisää Talentorin suorahausta?

Pyydä lisätietoja tai tarjous täyttämällä alla olevan lomakkeen tiedot, niin otamme sinuun yhteyttä seuraavan arkipäivän sisällä.

Mika Nevasuo, suorahakukonsultti Talentor Finland Oy
Mika Nevasuo
Mika Nevasuo on kansainvälisen Talentor-verkoston perustaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus vaativasta suorahausta asiantuntijatasosta ylimpään johtoon johtoon - Suomessa ja kansainvälisesti.

Mika on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) ja hänellä on Suomen Psykologiliitto ry:n myöntämä sertifikaatti osaamis- ja kompetenssipohjaisiin henkilöarviointeihin.
 • Talentor Finland Oy

  Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki

 • 040 5656 544 | mika.nevasuo@talentor.fi

Pyydä tarjous

  © 2024 Talentor. All Rights Reserved.