HR

Henkilöstöjohtaminen on osa strategista liikkeenjohtoa. Henkilöstöjohdolta tarvitaan strategista näkemystä, osaamista sekä kykyä ennakoida toimintaympäristön muutoksia yhdessä liiketoimintajohdon kanssa. Hyvä henkilöstöjohtaminen keskittyy edistämään niitä asioita, joilla luodaan yrityksen kilpailukykyä ja menestystä.

Talentorilla on monivuotinen kokemus ja vankat ehdokasverkostot henkilöstöalan osaajien kentässä.

Henkilöstöresurssit muodostavat osan yrityksen kilpailuedusta muuttuvassa ympäristössä. Kilpailijat pystyvät helposti kopioimaan esimerkiksi yrityksen tuotteisiin tai toimintatapoihin liittyvät piirteet, mutta henkilöstöjohtamisen järjestelmiä, henkilöstön tietotaitoa tai organisaatiokulttuuria on huomattavasti vaikeampi jäljitellä. Yksi tärkeimmistä strategisista resursseista on henkilöstön osaaminen, jota voidaan kehittää aktiivisella henkilöstöjohtamisella.

Henkilöstöjohtaminen on osa strategista liikkeenjohtoa. Hyvällä henkilöstöjohtamisella pystytään tukemaan lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamisessa sekä tulevaisuuteen valmistautumisessa. Henkilöstöjohtamisessa vaaditaan entistä enemmän liiketoimintalähtöisyyttä ja kykyä toimia organisaation eri funktioiden kanssa yhteistyössä organisaation tuloksen parantamiseksi.

Globaalilla tasolla henkilöstöjohtajat näkevät suurimmaksi ongelmaksi henkilöstön sitouttamisen, työkulttuurin, oppimisen ja kehittämisen. Suomessa henkilöstöhallinnon alalla puolestaan keskitytään enemmän HR-teknologiaan, työn yksinkertaistamiseen ja HR-analytiikkaan. Tätä selittää osittain Suomessa vaikuttava heikko taloudellinen tilanne, jolloin pyritään tehostamaan HR-prosesseja erilaisien uusien teknologioiden avulla. Haastavan taloudellisen tilanteen vuoksi yritykset taistelevat henkilöstön vähennystarpeen ja toisaalta oikeiden osaajien löytämisen kanssa. Samalla epätyypilliset työsuhteet ja alihankkijoiden käyttö ovat yleistyneet. Suomessa henkilöstöhallintoon kaivataan siis uusia menetelmiä ja johtamisen malleja sekä hallinnoinnin työkaluja vastaamaan nykyiseen haastavaan henkilöstöhallinnon toimintaympäristöön.

Talentorin Managing Partner Mika Nevasuolla yli 20 vuoden kokemus HR-päättäjien rekrytoinneista. Nevasuo on avustanut suuria ja keskisuuria yrityksiä eri toimialoilla henkilöstöpäälliköiden ja henkilöstöjohtajien suorahaussa.

 

Mika Nevasuo, suorahakukonsultti Talentor Finland Oy
Mika Nevasuo
Mika Nevasuo on kansainvälisen Talentor-verkoston perustaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus vaativasta suorahausta asiantuntijatasosta ylimpään johtoon johtoon - Suomessa ja kansainvälisesti.

Mika on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) ja hänellä on Suomen Psykologiliitto ry:n myöntämä sertifikaatti osaamis- ja kompetenssipohjaisiin henkilöarviointeihin.
  • Talentor Finland Oy

    Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki

  • 040 5656 544 | mika.nevasuo@talentor.fi

Pyydä tarjous

    © 2024 Talentor. All Rights Reserved.