Pankki-, vakuutus- ja rahoitusala

Suomen finanssimarkkinat ovat kansainvälistyneet ripeää vauhtia. Finanssialalla on tapahtunut toimialaliukumaa, jossa pankit ja vakuutusyhtiöt ovat lähentyneet toisiaan.

Talentorilla on yli 15 vuoden pituinen vahva toimialan osaaminen sekä ehdokaskentän tuntemus eri funktioissa.

Suomessa toimii noin 200 pankkia ja finanssiala työllistää noin 40 000 henkilöä.

Luotonkysyntä on ollut kasvussa niin kotitalouksien kuin yritystenkin kohdalla ja luotonkysynnän odotetaan kasvavan myös jatkossa, tosin koronavirus saattaa vaikuttaa kasvun kehitykseen. Pankkiluottojen ja markkinoilta hankittavan rahoituksen käytön ja kotitalouksien sijoitushalukkuuden arvioidaan olevan kasvussa. Rahoitusalalla toimivien pankkien ja vakuutusyhtiöiden nähdään kuitenkin kohtaavan uusia haasteita sääntelyn tiukentuessa, uusien kilpailijoiden ilmestyessä ja asiakaskäyttäytymisen muuttuessa. Yksi alan tärkeimpänä haasteena on esimerkiksi EU:n säätämä uusi maksupalveludirektiivi, jota kuvaillaan suurimmaksi yksittäiseksi muutokseksi pankkialalla vuosikausiin, sillä se pakottaa pankit avaamaan oman infrastuktuurinsa kolmansille osapuolille. Rahoitusalalla vallitseva digitalisoituminen, uusien innovaatioiden käyttöönotto sekä riskienhallintaan keskittyminen vaativat pankeilta ja vakuutusyhtiöiltä ripeää reagointikykyä muutosvaatimuksiin vastatakseen.

Effectively functioning financial services generate financial stability, prosperity and growth. In order to succeed in this sector it is necessary to understand the status quo and future trends of the banking and insurance industry. Leaders and professionals in the financial services sector must not only understand the dynamics of global finance, but they must also be able to anticipate changes and recognize emerging opportunities.

In Talentor we are making sure that your company will be able to have the right talent, in the right place, at the right time.

Mika Nevasuo
Mika Nevasuo on kansainvälisen Talentor-verkoston perustaja. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus haastavista rekrytointiprosesseista asiantuntijatasosta ylimpään johtoon johtoon - Suomessa ja kansainvälisesti.

Mika on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) ja hänellä on Suomen Psykologiliitto ry:n myöntämä sertifikaatti osaamis- ja kompetenssipohjaisiin henkilöarviointeihin.
  • Talentor Finland Oy

    Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki

  • 040 5656 544 | mika.nevasuo@talentor.fi
© 2023 Talentor. All Rights Reserved.