Energia

Kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttama ilmastonmuutos on merkittävä haaste energiamarkkinoilla sekä kotimaisesti että kansainvälisesti. Maailman energiatuotantoa edelleen hallitsevat fossiiliset polttoaineet, mutta uusiutuvien energianlähteiden hyödyntäminen on kasvanut merkittävästi viime vuosina.

Talentorilla on monivuotinen energia-alan toimialakokemus ja laaja kontaktiverkosto alan osaajien parissa. Toimimme mielellämme energia-alan yritysten rekrytointikumppanina.

Suurin osa globaalista energiantuotannosta perustuu yhä fossiilisiin polttoaineisiin, joista yleisin on hiili. Ilmastonmuutoksen myötä sekä Suomessa että muualla maailmassa on pyritty keskittymään yhä enemmän uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämiseen. Sitoutumista ilmastonmuutoksen torjumiseen kuvastaa esimerkiksi vuonna 2015 kansainvälinen yhteisön sopimus ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.

Vuonna 2015 Suomessa tuotetusta sähköstä 79 % oli päästötöntä, minkä lisäksi 45 % sähköntuotannosta perustui uusiutuviin energianlähteisiin. Kaukolämmön tuotannosta puolestaan 33 % tuotettiin erilaisilla biopolttoaineilla. Vuonna 2016 sähkön käyttö kasvoi 3,1 %, minkä voidaan katsoa ilmentävän Suomen taloudellisen tilanteen parantumista. Energiateollisuus työllistää tällä hetkellä kaikkiaan 16 000 henkilöä Suomessa.

Energiateollisuudessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia talouden taantuman ja ilmastonmuutoksen johdosta. Päästökaupassa ilmenee merkittäviä vaikeuksia, sillä taantuman myötä päästöt laskivat dramaattisesti ja runsaat uusiutuvien energialähteiden tuet tekivät päästövähennykset päästökaupan puolesta. Tämä puolestaan johti päästöoikeuksien kysynnän romahtamiseen ja päästövähennystoimien kannusteiden katoamiseen. Energiateollisuuden yrityksissä vallitsee kasvava tukitarve uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiselle, sillä energian tuottaminen fossiilisilla polttoaineilla on entistä edullisempaa.

There is increasing need for sustainable economic, social and environmental solutions for the energy markets. The investments for the innovative energy solutions made today are affecting to all of our futures. Many years of consulting experience from the energy sector have given our professionals the necessary technical expertise and deep industry knowledge. We are willing to cooperate also with your company to find the best talents to help your company to achieve its strategic goals.

Mika Nevasuo
Mika Nevasuo on kansainvälisen Talentor-verkoston perustaja. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus haastavista rekrytointiprosesseista asiantuntijatasosta ylimpään johtoon johtoon - Suomessa ja kansainvälisesti.

Mika on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) ja hänellä on Suomen Psykologiliitto ry:n myöntämä sertifikaatti osaamis- ja kompetenssipohjaisiin henkilöarviointeihin.
  • Talentor Finland Oy

    Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki

  • 040 5656 544 | mika.nevasuo@talentor.fi
© 2023 Talentor. All Rights Reserved.