Energia

Kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttama ilmastonmuutos on merkittävä haaste energiamarkkinoilla sekä kotimaisesti että kansainvälisesti. Maailman energiatuotantoa edelleen hallitsevat fossiiliset polttoaineet, mutta uusiutuvien energianlähteiden hyödyntäminen on kasvanut merkittävästi viime vuosina.

Vuonna 2023 Suomessa tuotetusta sähköstä noin 85 % oli päästötöntä ja noin 55 % perustui uusiutuviin energialähteisiin. Energiateollisuus työllistää Suomessa noin 26 000 henkilöä ja sen investoinnit eri hankkeisiin olivat noin 2,5 miljardia euroa.

Talentorilla on monivuotinen energia-alan suorahakupalvelujen toimialakokemus ja laaja kontaktiverkosto alan osaajien parissa. Toimimme mielellämme energia-alan yritysten rekrytointikumppanina.

Suurin osa globaalista energiantuotannosta perustuu yhä fossiilisiin polttoaineisiin, joista yleisin on hiili. Ilmastonmuutoksen myötä sekä Suomessa että muualla maailmassa on pyritty keskittymään yhä enemmän uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämiseen. Sitoutumista ilmastonmuutoksen torjumiseen kuvastaa esimerkiksi vuonna 2015 kansainvälinen yhteisön sopimus ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.

Vuonna 2023 Suomessa tuotetusta sähköstä noin 85 % oli päästötöntä ja noin 55 % perustui uusiutuviin energialähteisiin. Sähkönkulutus kasvoi hieman edellisvuodesta, mutta kasvu ei ollut yhtä voimakasta kuin talouden kasvu. Kaukolämmön tuotannosta noin 40 % tuotettiin erilaisilla biopolttoaineilla.

Suomen energiajärjestelmä on siirtymässä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta, mutta muutoksia tarvitaan edelleen. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035, ja tähän pääsemiseksi on keskityttävä erityisesti liikenteen sähköistämiseen ja lämmityksen uudistamiseen.

Ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi energiateollisuuden tärkeimmistä tavoitteista. Suomen energiayhtiöt ovatkin sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin ja tavoittelevat hiilineutraalia energiajärjestelmää.

Energiateollisuus työllistää Suomessa noin 26 000 henkilöä, ja alan merkitys kansantaloudelle on merkittävä. Energiateollisuus on myös merkittävä investoija Suomessa. Vuonna 2023 energiateollisuuden investoinnit olivat noin 2,5 miljardia euroa.

Talentorin suorahakupalvelulla ja konsulteilla on monivuotinen energia-alan toimialakokemus ja laaja kontaktiverkosto alan osaajien parissa. Asiakkaanamme Suomessa ovat olleet mm. sähköä tuottavat voimalaitokset, keskijännitteen ja pienjännitteen energiahallinnan ja automaation laitteita valmistava suuri kansainvälinen yritys, energian varastoinnin ja varavoimiin liittyviä ratkaisuja tarjoava suuri kansainvälinen yritys, useita sähkösuunnittelua tarjoavia suuria ja keskisuuria yrityksiä sekä eri sähkömarkkinoilla toimivat yritykset.

Mika Nevasuo, suorahakukonsultti Talentor Finland Oy
Mika Nevasuo
Mika Nevasuo on kansainvälisen Talentor-verkoston perustaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus vaativasta suorahausta asiantuntijatasosta ylimpään johtoon johtoon - Suomessa ja kansainvälisesti.

Mika on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) ja hänellä on Suomen Psykologiliitto ry:n myöntämä sertifikaatti osaamis- ja kompetenssipohjaisiin henkilöarviointeihin.
  • Talentor Finland Oy

    Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki

  • 040 5656 544 | mika.nevasuo@talentor.fi

Pyydä tarjous

    © 2024 Talentor. All Rights Reserved.