Henkilöarviointi

Talentorin psykologinen henkilöarviointi

Henkilöarviointi

Talentorin henkilöarviointi on psykologinen monimenetelmäinen arviointikokonaisuus, joka keskittyy työntekoon liittyvien henkilökohtaisten ominaisuuksien ja valmiuksien arviointiin sekä työtehtävissä menestymisen ennustamiseen. Arvioinnista saatu informaatio tuo asiakkaalle päätöksentekoon arvokasta lisätietoa, jota ei tavoiteta pelkästään haastattelussa.

Lähestymistapamme on yksilöä kunnioittava ja arvostava. Kohtelemme kaikkia tasapuolisesti ja haluamme osallistumisen Talentorin henkilöarviointiin olevan antoisa ja miellyttävä kokemus. Varaamme jokaiselle oman rauhallisen työtilan ja mahdollisuuden yksilölliseen työskentelyyn.

 

Moniuloitteinen henkilöarviointiprosessi

Jokainen henkilöarviointi lähtee liikkeelle asiakasorganisaation nykytilanteen, strategian, kulttuurin, työnantajakuvan ja tehtäväkohtaisten vaatimuksien tarkastelulla. Osana ehdokkaiden henkilöarviointeja määrittelemme yhdessä asiakkaan kanssa arviointiin sopivat työkalut ja simulaatiot.

Henkilöarviointia Talentorilla tekevät vain laillistetut, pitkän arviointitaustan omaavat psykologit, joita ohjaa psykologin ammattietiikka ja ymmärrys persoonallisuuden merkityksestä työsuoriutumisen arvioinnissa. Käytössämme on laadukkaat ja luotettavat arviointimenetelmät. Tuemme asiakkaitamme hyödyntämään arvioinneista saatua tietoa tukemaan myös perehdyttämis- ja kehittämisprosesseja.

Yksilön kunnioittaminen, luottamuksellisuus, rehellisyys ja vastuu ohjaavat kaikkea toimintaamme.

Talentorin arviointi tuo tärkeää tukea asiakkaittemme eri tilanteissa:

  • Rekrytointitilanteissa soveltuvimman ehdokkaan valinnassa
  • Henkilöstön kehittämisessä kehittämissuunnitelmien rakentamiseksi
  • Ura- ja seuraajasuunnittelussa potentiaalin tunnistamiseksi

 

Työsimulaatio arvioinnin osana

Räätälöidyt business-caset täydentävät eri menetelmiämme. Rakennamme tehtäväkohtaisesti business-caseja, työsimulaatio-harjoituksia, osaksi arviointipäivää. Käytössämme ovat lisäksi muut luotettavat psykometriset testit ja menetelmät kykyjen, työkäyttäytymisen ja motivaation arvioimiseksi sekä määriteltyjen kompetenssien mittaamiseksi. Ennakkotehtävä auttaa ehdokasta orientoitumaan arviointipäivän teemoihin. Hyödynnämme etukäteen tehtyä tehtävää arviointipäivänä.

Syvähaastattelu (1,5 – 2 h) toimii arvioinnin runkona, johon muilla menetelmillä saatua informaatiota peilataan. Investoimme ajallisesti haastatteluun, jotta pääsemme keskustelemaan teemoista syvällisesti ja monipuolisesti. Kokonaisuudessaan arviointipäivämme kestää n. 7-8 tuntia. Annamme selkeät kannanotot soveltuvuuteen ja vastaukset määriteltyihin strategialähtöisiin tutkimuskysymyksiin.

Palautekäytäntömme ovat korkeatasoisia ja yksilöä kunnioittavia. Panostamme palautteeseen korostuneesti ja kiteytämme palauteraportin uraohjaus-muotoon.

© 2024 Talentor. All Rights Reserved.