Talentor Finland Oy

Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki

  • lea.aikas-kohonen@talentor.fi
  • 050 342 5864

Lea Äikäs-Kohonen

Senior Consultant, Psychologist

Ammatillinen kokemus

Lealla on 20 vuoden kokemus rekrytointikonsultaatioista ja psykologisista henkilöarvioinneista. Hän on myös työskennellyt yrityselämässä henkilöstöjohtamisen ja -kehittämisen tehtävissä: HR asiantuntijana ja HR johtajana, esimiesten sparraajana, esimiehenä sekä johtoryhmän jäsenenä. Resursointikysymykset ja rekrytoinnin onnistuminen ovat olleet olennainen osa HR työn panostusta liiketoiminnan onnistumiseksi. Konsultointityön lisäksi Lea työnohjaa yksilöitä ja ryhmiä, hän on coachannut irtisanottuja löytämään itselleen mielekäs uusi alku sekä sovitellut erilaisia ihmisten välisiä konflikteja. Lea on koulutukseltaan psykologi sekä johdon ja esimiesten työnohjaa.

Henkilöarviointeja Lea tekee osana suorahakua, erillisinä toimeksiantoina sekä osana yrityksen sisäisiä henkilövalintoja. Esimerkkinä seuraavia toimeksiantoja:

Yksikön johtaja, Liiketoimintayksikön vetäjä, Projektipäällikkö, Business Controller, Tuotepäällikkö, Toimialajohtaja, Ohjelmistokehittäjä, Myyntipäällikkö, Myynti-ja markkinointipäällikkö, Asiakkuusjohtaja, Palvelujohtaja, Prosessijohtaja, Henkilöstöpäällikkö, Markkinointipäällikkö, Viestintäpäällikkö, IT-jatkuvuusasiantuntija.

Toimialakokemus

Lealla on kokemusta mm. seuraavilta toimialoilta: ICT, turvallisuus, palvelu- ja konsultointi, pankki- ja rahoitus, elintarvikeala, rakentaminen, lääke- ja terveydenhoito, logistiikka, tekninen tukkukauppa, julkinen sektori, järjestö- ja säätiötoiminta.

© 2024 Talentor. All Rights Reserved.