Terveydenhuolto – Lääkärin suorahaku

Talentor on kokenut kumppani lääkäreiden ja terveydenhuollon eri tehtävissä toimivien asiantuntijoiden suorahaussa. Olemme jo yli viidentoista vuoden ajan auttaneet asiakkaitamme löytämään terveydenhuollon alan osaajia suorahaun keinoin - aina terveydenhuollon ylilääkäristä tai erikoislääkäristä aina lääketieteen valmistuksen eri asiantuntijoihin.

Globalisaatio, kilpailutilanteen kiristyminen ja korkeat ympäristöstandardit aiheuttavat muutospaineita terveydenhuollon ja lääketieteen toimialoilla. Suomessa terveydenhuollon menot olivat 19,5 miljardia euroa vuonna 2014. Samana vuonna terveydenhuoltomenojen julkisen rahoituksen osuus oli 75,6 % ja yksityisen rahoituksen osuus puolestaan 24,4 %. Suomen terveydenhuollon alalla työskentelee jopa noin 260 000 ihmistä. Tulevaisuudessa terveydenhuollon henkilöstön ikääntyminen tulee kuitenkin olemaan merkittävä haaste, sillä vuoteen 2025 mennessä yli 40 prosenttia vuonna 2014 työtä tehneistä tulee saavuttamaan 65 vuoden iän. Terveydenhuollon julkisten toimijoiden rinnalle on noussut uusia yksityisiä alan asiantuntijoita, jotka ovat luoneet uusia liiketoimintamalleja ja innovaatioita terveyden edistämiseksi.

Lähitulevaisuudessa terveydenhuollon alaa tulee eniten muuttamaan ennen kaikkea hallituksen muodostama sote-uudistus, jossa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Tavoitteena on, että vuodesta 2019 alkaen vastuu terveydenhuollon palveluista siirtyy kunnilta 18 eri maakuntaan. Sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut muuttuvat asiakaslähtöisimmiksi kokonaisuuksiksi palveluiden kehittyessä oikea-aikaisemmiksi, vaikuttavimmiksi ja tehokkaimmiksi. Lisäksi monikanavainen rahoitus tullaan yksinkertaistamaan ja väestön palveluiden valinnanvapautta lisäämään. Uudistuksella pyritään vaikuttamaan julkisen talouden kestävyysvajeeseen noin 3 miljardin euron säästötavoitteella. Sote-uudistuksen myötä yksittäisten terveydenhuoltoalan asiantuntijoiden ja johtajien rooli tulee muuttumaan, jonka takia johtajien ja etenkin lähiesimiesten tehtävänä on pitää henkilöstö ajan tasalla uudistuksen vaatimista muutoksista ja ottaa henkilöstö mukaan muutosten läpiviemiseen.

Terveydenhuoltoalan muutospaineissa bioteknologia-, lääke- ja terveysteknologia-aloille tarvitaan proaktiivisia johtajia, jotka pystyvät pitämään liiketoiminnan kannattavana. Myös demografiset muutokset, suuret eläköitymisluvut ja nopea teknologinen edistys luovat lisätarpeita kyvykkäiden lääkärien ja terveydenhuollon henkilökunnan etsimiseen.

Autamme asiakkaitamme löytämään dynaamisia toimialajohtajia ja digitaalisen muutoksen osaajia rekrytointialan innovatiivisimmilla ratkaisuillamme. Nopea ja luotettava rekrytointiprosessimme takaa potentiaalisimpien johtajien löytymisen vastaamaan asiakasyritystemme strategisiin tarpeisiin.

Mika Nevasuo
Mika Nevasuo on kansainvälisen Talentor-verkoston perustaja. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus haastavista rekrytointiprosesseista asiantuntijatasosta ylimpään johtoon johtoon - Suomessa ja kansainvälisesti.

Mika on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) ja hänellä on Suomen Psykologiliitto ry:n myöntämä sertifikaatti osaamis- ja kompetenssipohjaisiin henkilöarviointeihin.
  • Talentor Finland Oy

    Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki

  • 040 5656 544 | mika.nevasuo@talentor.fi
© 2019 Talentor. All Rights Reserved.