Vähittäiskauppa

Vähittäiskauppa on yksi merkittävimmistä toimialoista Suomessa. Alalle luonteenomainen suhdanneherkkyys on vaikuttanut sen kasvun hidastumiseen ja toimipaikkakannan pienentymiseen. Teknologian kehittymisen myötä myös vähittäiskaupan alalla on tapahtunut suuria muutoksia ja esimerkiksi verkkokauppojen määrä on kasvanut viime vuosina.

Suomessa vähittäiskauppa on saavuttanut merkittävän aseman yhteiskunnassa ja kansantaloudessa. Vähittäiskaupan alalla työskentelee jopa noin 285 000 henkilöä ja alan yhteenlaskettu liikevaihto on noin 39 miljardia euroa. Vähittäiskauppa on viimeisimpien vuosien aikana ollut taantumavaiheessa hintakilpailun kiristyessä entisestään. Kaupan alan toimintaympäristön nykytilasta kertovat myös kuluttajien merkittävä neuvotteluvoima sekä hintatasossa tapahtuneet muutokset. Haastavasta tilanteesta johtuen vähittäiskaupan alan asiantuntijoilta ja johtajilta vaaditaan kykyä toimia menestyksekkäästi muuttuneessa markkinatilanteessa.

Kuluttajien ostokäyttäytymisen muutos kannustaa vähittäiskaupan alaa kehittymään. Netti- ja mobiiliteknologioiden rinnalle on nousemassa uusia kaupan alan innovaatioita, jotka kiristävät kilpailutilannetta entisestään. Ihmisten vapaa-ajasta käydään nykyään kiivasta taistelua, jonka myötä perinteisistä ostoskeskuksista tullaan rakentamaan moderneja elämyskeitaita. Toisaalta mullistuvien ostoskeskuksien vastapainoksi on syntymässä varastomaisia ratkaisuja, joista kuluttajat voivat käydä hakemassa Internetistä valmiiksi hankkimansa tuotteet. Vähittäiskaupan alan toimijoiden on lisäksi kehitettävä nykyisiä kanta-asiakkuusohjelmiaan, jotta jokaiselle kuluttajalle voidaan tarjota entistä räätälöidympiä tuotteita ja palveluita. Tämä puolestaan vaatii tehokasta asiakasdatan keräämistä ja jalostamista.

Talentorin konsulteilla on laaja osaaminen toimialalta sekä sen trendeistä. Pitkä kokemus alan johtavien yritysten kanssa ja ymmärrys kuluttajatuoteteollisuudesta mahdollistavat tarvittavan rekrytointituen antamisen asiakkaillemme haastavissa johdon ja asiantuntijoiden hakutilanteissa. Kokemuksemme kattaa muun muassa päivittäistavara- ja tavaratalokaupan, erikoiskaupan ja teknisen kaupan.

 

Antero Matikainen
Antero on toiminut yli 10 vuotta johdon suorahakukonsulttina. Hänellä on laaja-alaista kokemusta ja näyttöä monenlaisten asiakasorganisaatioiden kanssa tehdyistä onnistuneista suorahakuprojekteista. Anterolla on kokemusta mm. rakennusteollisuudesta, energiatoimialalta, b2b-asiantuntija- ja konsultointitoimialalta, IT-alalta, päivittäistavarakaupan ja erikoistavarakaupan toimialoilta, teknisestä kaupasta, hotelli-, ravintola- ja matkailutoimialalta, sähkö- ja elektroniikkateollisuudesta, metalli- ja konepajateollisuudesta, pankki-ja rahoitusalalta, vakuutusalalta, kuljetus- ja logistiikka toimialalta. Anteron on koulutukseltaan diplomi-insinööri.
  • Talentor Finland Oy

    Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki

  • 040 414 8680 | antero.matikainen@talentor.fi
© 2018 Talentor. All Rights Reserved.