Pankki-, vakuutus- ja rahoitusala

Suomen finanssimarkkinat ovat kansainvälistyneet ripeää vauhtia. Finanssialalla on tapahtunut toimialaliukumaa, jossa pankit ja vakuutusyhtiöt ovat lähentyneet toisiaan.

Talentorilla on yli 15 vuoden pituinen vahva toimialan osaaminen sekä ehdokaskentän tuntemus eri funktioissa.

Suomessa toimii noin 200 pankkia, joiden rahoituskate oli noin 562 miljoonaa euroa vuoden 2016 lopussa. Rahoituskate supistui edelliseen vuoteen nähden yhteensä 6,4 % ja liikevoitto 17,7 %. Vakuutusyhtiöiden maksutulo kasvoi 3 % 24 miljardiin euroon vuonna 2015. Finanssiala työllistää noin 40 000 henkilöä Suomessa.

Luotonkysyntä on ollut kasvussa niin kotitalouksien kuin yritystenkin kohdalla vuonna 2016 ja luotonkysynnän odotetaan kasvavan myös vuonna 2017. Lisäksi pankkiluottojen ja markkinoilta hankittavan rahoituksen käytön ja kotitalouksien sijoitushalukkuuden arvioidaan olevan kasvussa. Rahoitusalalla toimivien pankkien ja vakuutusyhtiöiden nähdään kuitenkin kohtaavan uusia haasteita sääntelyn tiukentuessa, uusien kilpailijoiden ilmestyessä ja asiakaskäyttäytymisen muuttuessa. Tällä hetkellä alan tärkeimpänä haasteena on esimerkiksi EU:n säätämä uusi maksupalveludirektiivi, jota kuvaillaan suurimmaksi yksittäiseksi muutokseksi pankkialalla vuosikausiin, sillä se pakottaa pankit avaamaan oman infrastuktuurinsa kolmansille osapuolille. Rahoitusalalla vallitseva digitalisoituminen, uusien innovaatioiden käyttöönotto sekä riskienhallintaan keskittyminen vaativat pankeilta ja vakuutusyhtiöiltä ripeää reagointikykyä muutosvaatimuksiin vastatakseen.

Hyvin toimivat rahoituspalvelut edistävät taloudellista vakautta, vaurautta ja kasvua. Menestyäkseen kyseisellä sektorilla on välttämätöntä ymmärtää pankki- ja vakuutusalan nykytilanne ja tulevaisuuden kehityssuunnat. Rahoitusalalla toimivien johtajien ja asiantuntijoiden on oltava valmiita ennakoimaan muutoksia ja tunnistaa avautuvia mahdollisuuksia jatkuvasti muuttuvassa globaalissa taloudessa. Talentor tukee asiakkaitaan löytämällä oikeat avainhenkilöt vastaamaan rahoitusalan vaativaan tilanteeseen.

Mika Nevasuo
Mika Nevasuo on kansainvälisen Talentor-verkoston perustaja. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus haastavista rekrytointiprosesseista asiantuntijatasosta ylimpään johtoon johtoon - Suomessa ja kansainvälisesti.

Mika on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) ja hänellä on Suomen Psykologiliitto ry:n myöntämä sertifikaatti osaamis- ja kompetenssipohjaisiin henkilöarviointeihin.
  • Talentor Finland Oy

    Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki

  • 040 5656 544 | mika.nevasuo@talentor.fi
© 2019 Talentor. All Rights Reserved.