Energia

Koko maailman energiatuotantoon vaikuttava kasvihuonekaasupäästöjen siivittämä ilmastonmuutos aiheuttaa ennennäkemättömiä haasteita niin kotimarkkinoilla kuin kansainväliselläkin tasolla.

Talentorin kattavan toimialakokemuksen ja laajan kontaktiverkoston avulla toimimme mielellämme myös energia-alan yritysten rekrytointikumppanina.

Suurin osa globaalista energiantuotannosta perustuu yhä fossiilisiin polttoaineisiin, joista yleisin on hiili. Ilmastonmuutoksen myötä sekä Suomessa että muualla maailmassa on pyritty keskittymään yhä enemmän uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämiseen. Sitoutumista ilmastonmuutoksen torjumiseen kuvastaa esimerkiksi vuonna 2015 kansainvälinen yhteisön sopimus ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.

Vuonna 2015 Suomessa tuotetusta sähköstä 79 % oli päästötöntä, minkä lisäksi 45 % sähköntuotannosta perustui uusiutuviin energianlähteisiin. Kaukolämmön tuotannosta puolestaan 33 % tuotettiin erilaisilla biopolttoaineilla. Vuonna 2016 sähkön käyttö kasvoi 3,1 %, minkä voidaan katsoa ilmentävän Suomen taloudellisen tilanteen parantumista. Energiateollisuus työllistää tällä hetkellä kaikkiaan 16 000 henkilöä Suomessa.

Energiateollisuudessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia talouden taantuman ja ilmastonmuutoksen johdosta. Päästökaupassa ilmenee merkittäviä vaikeuksia, sillä taantuman myötä päästöt laskivat dramaattisesti ja runsaat uusiutuvien energialähteiden tuet tekivät päästövähennykset päästökaupan puolesta. Tämä puolestaan johti päästöoikeuksien kysynnän romahtamiseen ja päästövähennystoimien kannusteiden katoamiseen. Energiateollisuuden yrityksissä vallitsee kasvava tukitarve uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiselle, sillä energian tuottaminen fossiilisilla polttoaineilla on entistä edullisempaa.

Tällaisille erilaistuville ja hajautuneille energiamarkkinoille tarvitaan taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti uusia kestäviä ratkaisuja. Nyt tehtävät investoinnit kestäviin energiaratkaisuihin vaikuttavat tulevaisuuteemme vuosikymmeniksi eteenpäin niin Suomessa kuin kansainväliselläkin tasolla.

Talentorin konsultit ovat toimineet monien vuosien ajan erilaisten energiayhtiöiden kumppanina haastavissa rekrytointitilanteissa. Olemme valmiita toimimaan yhteistyössä myös sinun yrityksesi kanssa löytääksemme parhaimmat osaajat auttamaan yritystäsi saavuttamaan strategiset tavoitteet.

Antero Matikainen
Antero on toiminut yli 10 vuotta johdon suorahakukonsulttina. Hänellä on laaja-alaista kokemusta ja näyttöä monenlaisten asiakasorganisaatioiden kanssa tehdyistä onnistuneista suorahakuprojekteista. Anterolla on kokemusta mm. rakennusteollisuudesta, energiatoimialalta, b2b-asiantuntija- ja konsultointitoimialalta, IT-alalta, päivittäistavarakaupan ja erikoistavarakaupan toimialoilta, teknisestä kaupasta, hotelli-, ravintola- ja matkailutoimialalta, sähkö- ja elektroniikkateollisuudesta, metalli- ja konepajateollisuudesta, pankki-ja rahoitusalalta, vakuutusalalta, kuljetus- ja logistiikka toimialalta. Anteron on koulutukseltaan diplomi-insinööri.
  • Talentor Finland Oy

    Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki

  • 040 414 8680 | antero.matikainen@talentor.fi
© 2018 Talentor. All Rights Reserved.