Suunnittelu- ja konsultointiala

Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toiminnan tavoitteena on kehittää suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kilpailuetua ja kasvua. Suunnittelu- ja konsultointialalla on ollut huomioitavissa kasvua yhteenlasketun liikevaihdon kasvettua noin 9 % vuoteen 2015 verrattuna.

Tarjoamme suunnittelu- ja konsultointialalle innovatiivisia, suora- ja ilmoitushaun ratkaisuja yhdisteleviä rekrytointipalveluita, jotka tukevat asiakkaitamme haastavissa rekrytointitilanteissa.

Suomessa työskentelee yhteensä 17 000 sunnittelu- ja konsultointialan asiantuntijaa teollisuuden, talonrakentamisen ja yhdyskuntasektorin aloilla. Suunnittelu- ja konsultointialan asiantuntijoiden toimenkuva on nykypäivänä keskittynyt asiakaslähtöisiin ratkaisukeskeisiin palveluihin, jotka konkretisoituvat muun muassa moderneina tuotantoprosesseina, järjestelminä ja uudenlaisina projektinjohtamisen käytäntöinä.

Konsultointialan toimintaympäristöön vaikuttavat muiden toimialojen kaltaisesti yleiset megatrendit, kuten kestävä kehitys ja digitalisaatio. Lisäksi globaalin ympäristön mullistumista kuvaavat esimerkiksi datan määrän lisääntyminen, palveluiden paikkasidonnaisuuden poistuminen pilvi- ja mobiilipalvelujen kautta sekä työn sosiaalisen ulottuvuuden kasvaminen. Suunnittelu- ja konsultointialan asiantuntijoilta vaaditaan yhä laajempaa osaamista ja monipuolisimpia taitoja tukeakseen jatkuvassa murroksessa olevia toimialoja.

Tulevaisuudessa kasvavat toimialat, kuten esimerkiksi ympäristöön, energiaan ja biotalouteen liittyvät toimialat luovat uudentyyppisen suunnittelu- ja konsultointipalveluiden kysynnän. Kasvava kysyntä perustuu muun muassa niukkuuden ja kestävän tuotannon, kulutuksen ja elämisen strategioihin sekä niiden toteuttamiseen tarvittaviin investointeihin. Lisäksi nykyisestä tuote- ja laitekeskeisestä ajattelusta tullaan entistä vahvemmin siirtymään ratkaisukeskeiseen toimintaan, jolloin yrityksen strategista suunnittelua ei enää ohjaa ongelmalähtöisyys vaan suunnittelussa pyritään oikean ratkaisun löytämiseksi ottamaan huomioon asiakkaan koko arvoketju. Muuttuvaan suunnittelu- ja konsulttialan toimintaympäristöön kaivataan kestävää ja niukkaresurssista systeemiajattelua, jossa kyetään rohkeasti yhdistelemään osaamista ja luovaa tietoa.

Talentor on tunnistanut suunnittelu- ja konsultointialalla vallitsevat trendit ja muuttuvan toimintaympäristön vaatimukset. Konsulttien toimiessa johdon tukena strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, he tarvitsevat kattavan substanssiosaamisen lisäksi erinomaiset vuorovaikutustaidot johdon ja muiden strategisten toimijoiden sitouttamiseksi osaksi muutosprosesseja.

Tarjoamme innovatiivisia rekrytointipalveluja asiakkaidemme tueksi haastavissa rekrytointitilanteissa yhdistelemällä suorahaun ja ilmoitushaun ratkaisuja.

Antero Matikainen
Antero on toiminut yli 10 vuotta johdon suorahakukonsulttina. Hänellä on laaja-alaista kokemusta ja näyttöä monenlaisten asiakasorganisaatioiden kanssa tehdyistä onnistuneista suorahakuprojekteista. Anterolla on kokemusta mm. rakennusteollisuudesta, energiatoimialalta, b2b-asiantuntija- ja konsultointitoimialalta, IT-alalta, päivittäistavarakaupan ja erikoistavarakaupan toimialoilta, teknisestä kaupasta, hotelli-, ravintola- ja matkailutoimialalta, sähkö- ja elektroniikkateollisuudesta, metalli- ja konepajateollisuudesta, pankki-ja rahoitusalalta, vakuutusalalta, kuljetus- ja logistiikka toimialalta. Anteron on koulutukseltaan diplomi-insinööri.
  • Talentor Finland Oy

    Aleksanterinkatu 15 B, 00100 Helsinki

  • 040 414 8680 | antero.matikainen@talentor.fi
© 2018 Talentor. All Rights Reserved.