Henkilöarviointi

Psykologinen monimenetelmäinen arviointikokonaisuus

Henkilöarviointi

Talentorin henkilöarviointi on psykologinen monimenetelmäinen arviointikokonaisuus, joka keskittyy työntekoon liittyvien henkilökohtaisten ominaisuuksien ja valmiuksien arviointiin sekä työtehtävissä menestymisen ennustamiseen. Arvioinnista saatu informaatio tuo asiakkaalle päätöksentekoon arvokasta lisätietoa, jota ei tavoiteta pelkästään haastattelussa.
 

Moniuloitteinen henkilöarviointiprosessi

Jokainen henkilöarviointi lähtee liikkeelle asiakasorganisaation nykytilanteen, strategian, kulttuurin, työnantajakuvan ja tehtäväkohtaisten vaatimuksien tarkastelulla. Osana ehdokkaiden henkilöarviointeja määrittelemme yhdessä asiakkaan kanssa arviointiin sopivat työkalut ja simulaatiot.

Henkilöarviointia Talentorilla tekevät vain laillistetut, pitkän arviointitaustan omaavat psykologit, joita ohjaa psykologin ammattietiikka ja ymmärrys persoonallisuuden merkityksestä työsuoriutumisen arvioinnissa. Käytössämme on laadukkaat ja luotettavat arviointimenetelmät. Sparraamme asiakkaitamme hyödyntämään arvioinneista saatua tietoa laajemmin. mm. perehdyttämis- ja kehittämisprosesseja tukien.

Yksilön kunnioittaminen, luottamuksellisuus, integriteetti ja vastuu ohjaavat kaikkea toimintaamme palveluita toteuttaessamme.

Arviointi hyödyttää asiakkaitamme työelämänkaaren eri tilanteissa organisaation eri tasoilla:

  • Rekrytointitilanteissa soveltuvimman ehdokkaan valinnassa
  • Henkilöstön kehittämisessä kehittämissuunnitelmien rakentamiseksi
  • Ura- ja seuraajasuunnittelussa potentiaalin tunnistamiseksi

Erottautumisemme arvioinnissa

Liiketoimintalähtöisyys ja asiakkaan strategia sekä sieltä nousevat tarpeet ovat arviointiemme keskiössä. Linkitämme asiakkaan kanssa määriteltävät tutkimuskysymykset sekä arviointipalautteet aina tehtävän strategiasta lähteviin tavoitteisiin.

Räätälöidyt business-caset täydentävät muita menetelmiämme. Rakennamme tehtäväkohtaisesti business-caseja, työsimulaatio-harjoituksia, osaksi arviointipäivää. Käytössämme ovat lisäksi muut luotettavat psykometriset testit ja menetelmät kykyjen, työkäyttäytymisen ja motivaation arvioimiseksi sekä määriteltyjen kompetenssien mittaamiseksi. Ennakkotehtävä auttaa ehdokasta orientoitumaan arviointipäivän teemoihin. Hyödynnämme etukäteen tehtyä tehtävää arviointipäivänä.

Syvähaastattelu (1,5 – 2 h) toimii arvioinnin runkona, johon muilla menetelmillä saatua informaatiota peilataan. Investoimme ajallisesti haastatteluun, jotta pääsemme keskustelemaan teemoista syvällisesti ja monipuolisesti. Kokonaisuudessaan arviointipäivämme kestää n. 7-8 tuntia. Annamme selkeät kannanotot soveltuvuuteen ja vastaukset määriteltyihin strategialähtöisiin tutkimuskysymyksiin.

Palautekäytäntömme ovat korkeatasoisia ja yksilöä kunnioittavia. Panostamme palautteeseen korostuneesti ja kiteytämme palauteraportin uraohjaus-muotoon.

 

© 2019 Talentor. All Rights Reserved.